Javni razpisi in pozivi

SK75 2019 -Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Zaprto Prijava ni mogoča

PRIJAVA V PRED – SELEKCIJO  Prijavite se:  https://prijave.startup.si/  Rok za prijavo: 5. september 2019

Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. 
  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019 in spremembe v Ur.l.št. 57/2019 z dne 20.09.2019:
  2. Priprava vloge
  3. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top