Javni razpisi in pozivi

SK75 2019 -Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Odprto odprt do 27. 09.2019
Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. 
  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019:
  2. Priprava vloge
  3. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top