Javni razpisi in pozivi

P7-2 2019 - MIKROKREDITI

Zaprto Prijava ni mogoča

Namen produkta P7- 2  2019 - omogočiti mikro in malim podjetjem pridobitev ugodnih virov financiranja tekočega poslovanja,  nakupa nove opreme, razvoja in rasti podjetja.

     
 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 22/2019 z dne 05.04.2019
 2. Pridobitev P7-2  2019 - Mikrokrediti
  1. korak:
  2. korak: Ustrezne finančne priloge
  • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2017 (za prijavne roke do vključno 09.05.2019) ter za leto 2018 (za prijavne roke od 23.05.2019), skladno z uradno objavljenimi na AJPES.
  • Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih
  • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON (izdan s strani Ajpes) ali BON-2
  3. korak: Pošiljanje vloge
  Pred oddajo dokumentacije na ePortal, podjetje natisne vlogo za financiranje in vprašalnika. Dokumente podpiše pooblaščena osebe za zastopanje podjetja in opremi z žigom.
  Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo je potrebno skenirati in šele na to oddati na ePortal.
  Oddaja dokumentacije na ePortal obsega;
  • podpisano skenirano vlogo za financiranje,
  • podpisan skeniran vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe,
  • podpisan skeniran vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo,
  • skenirano bilanco stanja in izkaz poslovnega izida,
  • skenirano potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih in
  • skenirano bonitetno oceno BON-1 (ali eS.BON ali BON-2).
 3. Več informacij o razpisu P7 - Mikrokrediti 2019 vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
Top