Javni razpisi in pozivi

P2B 2014 – Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Zaprto Prijava ni mogoča

1 INFORMACIJE ZA PODJETJA


1.1 Objava javnega razpisa v UR. l. RS, št. 69/2014 z dne 26.9.2014
1.2 Priprava vloge
  • Prijavni list P2B MLADI (prijavni list je potrebno izpolniti in ga natisniti).
  • Obrazec 2 in 3
  • Poslovni načrt z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2013
    - Koristite lahko tudi pripomočke za pripravo poslovnega načrta, ki jih koristite tukaj.
  • Izjava o številu zaposlenih
Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta)« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3. Zahtevek za izplačilo subvencije

1.4 Več informacij o razpisu P2B MLADI vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • mag. Manfred Lepej (02) 234 12 72 – dodatna pojasnila o razpisu P2B MLADI.
  • Anton Vaingerl – koristne informacije o pripravi poslovnega načrta.
  • Mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 74 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si - vodja sektorja državnih pomoči
1.5 Program mentoriranja:
V 1. razvojnem obdobju bodo marali upravičenci do 31. 12.2014 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja oziroma si sami poiskati in izbrati ustreznega mentorja. Namen tovrstne oblike sodelovanja je prepoznavnost lastne pomanjkljivosti v zastavljenemu poslovnem modelu in odprava le-teh v času sofinanciranja s strani Sklada.
Top