Javni razpisi in pozivi

P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Zaprto Prijava ni mogoča
1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 23/2018 z dne 06.04.2018:
1. Pridobitev mikrokredita

1. korak:
  • Prijavni list P7OR 2018 - eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)
  • Priloga 1 k prijavnemu listu (VNESITE NEPRIMIČNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (obvezno lastnika podjetja, tudi če ne razpolaga s prosto nepremičnino in ostalih morebitnih porokov), ki se na koncu izjave podpišejo).
2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga
3. korak: Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa)
Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7R 2017« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.


1.3 Več informacij o razpisu P7OR 2018 vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
Top