Javni razpisi in pozivi

P2A 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Zaprto Prijava ni mogoča

1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

V okviru javnega razpisa P2 podeljuje Sklad spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 17/2015 z dne 13.3.2015
1.2 Priprava vloge
1.3 Seznam prejemnikov 2015
1.4 Zahtevek za izplačilo subvencije

1.5 Več informacij o razpisu P2A vam je na voljo na telefonskih številkah:

Top