Javni razpisi in pozivi

P2R 2015 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015

Zaprto Prijava ni mogoča

1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

V okviru javnega razpisa P2R podeljuje Sklad spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izobljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 17/2015 z dne 13.3.2015

1.2 Priprava vloge

1.3 Seznam prejemnikov 2015

1.4 Zahtevek za izplačilo
1.5 Več informacij o razpisu P2R vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top