Javni razpisi in pozivi

P7 2015 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Zaprto Prijava ni mogoča

1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 6/2015 z dne 30.1.2015

1.2 Pridobitev mikrokredita
1. korak:

  • Prijavni list P7 - eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)
  • Priloga 1 k prijavnemu listu (VNESITE PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (lastnika podjetja), ki se na koncu izjave podpiše)

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finanča priloga

3. korak: Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa)

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta)« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7 vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top