Javni razpisi in pozivi

P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Zaprto Prijava ni mogoča

Z javnim razpisom želimo spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. S skupno razpisanimi 20 mio EUR SPS planira podpreti okoli 200 projektov.

Prijavni roki:
29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14:00!

1. Objava javnega razpisa P4I 2022 v Ur. l. RS, št. 29/2022:
2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v poglavju IV. razpisne dokumentacije.

  • roki in dokazila za predložitev zahtevka za izplačilo ( v pripravi)
4. Več informacij o razpisu P4I 2022 vam je na voljo na telefonskih številkah:
nextgeneration

Izvedbo javnega razpisa financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Javni razpis je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje  - Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

 

Top