Javni razpisi in pozivi

SK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Odprto odprt do 05. 10.2022
Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. 
  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022:
  2. Priprava vloge
  3. Po odobritvi vloge:
  4. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top