Javni razpisi in pozivi

REVAV-13- Vavčer za prenos lastništva

Odprto odprt do 30. 09.2023
Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzmenika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

Postopek do vavčerja: 

Podjetnik se najprej prijavi na svetovalni intervju in ko prijavo na emailu potrdi, ga v roku petih dni kontaktira svetovalka, ki ga seznani s postopkom pridobitve finančnih sredstev za vavčer za prenos lastništva ter se pogovori o izzivih in pasteh s katerimi se lahko sreča pri prenosu lastništva.
Na podlagi tega intervjuja podjetnik pridobi Predhodno potrdilo agencije – Obrazec 1, ki je priloga k vlogi za vavčer za prenos lastništva. Ves čas izvajanja aktivnosti je svetovalka podjetniku na voljo za vprašanja povezana z vavčerjem.
 
Za vsak sklop aktivnosti (1. pripravo na prenos lastništva, 2. izvedbo prenosa lastništva in 3. usposabljanje naslednikov za prenos lastništva); so v razpisni dokumentaciji navedeni stroški aktivnosti, ki so upravičeni.
 
Za vsak sklop aktivnosti je potrebno v vlogi definirati tudi zunanjega izvajalca, ki ste ga izberete iz evidence zunanjih izvajalcev.  Pozorni morate biti, da izvedbi aktivnosti in izdelavi dokumentov pomembnih za pripravo ali izvedbo na prenos lastništva v okviru vavčerja za prenos lastništva upoštevate minimalne zahteve za pripravo dokumentacije.
 
Pred oddajo zahtevka za vavčer mora svetovalka SPIRIT pregledati podjetnikovo dokumentacijo. Za pregled dokumentacije se prijavite na zahtevo za pregled dokumentacije pred oddajo zahtevka za vavčer za prenos lastništva.
 
Za vsa dodatna vprašanja pišite na Prenos.Lastnistva@spiritslovenia.si.
 1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 145/2021 z dne 10.09.2021:
 2. Info točke za vavčer za prenos lastništva:
  Naziv vavčerjaPomoč pri pripravi vloge - brezplačna pomoč podjetjemINFO točkaPomoč pri pripravi zahtevkaPregled vlog in zahtevkov
  REVAV-13 Vavčer za prenos lastništva SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

  02/234 12 60
  (pon. - pet., 9:00 - 11:00)
 3. Najpogostejša vprašanja in odgovori
   
 4. Več informacij o vavčerju:

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top