Javni razpisi in pozivi

P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Odprto odprt do 01. 09.2021
1. Objava javnega razpisa P4D ReactEU v Ur. l. RS, št. 97/2021 z dne 18.06.2021
2. Priprava vloge
3. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v poglavju IV. razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.


4. Več informacij o razpisu P4D ReactEU vam je na voljo na telefonskih številkah:

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«

Top