Javni razpisi in pozivi

SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Zaprto Prijava ni mogoča

PRIJAVA V PRED – SELEKCIJO  Prijavite se:  https://prijave.startup.si/  Rok za prijavo: 10. september 2021 do 13. ure!

Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. 
  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 26/2021 z dne 19.02.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 44/2021 z dne 26.03.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 97/2021 z dne 18.06.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 135/2021 z dne 27.08.2021:
  2. Priprava vloge
  3. Po odobritvi vloge:
  4. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top