Javni razpisi in pozivi

P7C 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

V pripravi odprt od 31. 03.2021
 1. Predvidena objava razpisa:
  31.03.2021
 2. Namen razpisa in višina financiranja:
  Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPSa v višini do 100.000 EUR, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2. 
 3. Cilj razpisa:
  Cilj javnega razpisa je podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2, omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:
  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorija na odplačilo glavnice kredita do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR,
  • brez stroškov odobritve in vodenja kredita.
  Na ta način želimo MSP-jem omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita ter jim omogočiti »preživetje« oz. ohranitev poslovanja in ohranitev delovnih mest s tem pa delno omiliti gospodarske posledice virusa SARS-CoV-2
 4. Vse informacije bodo dostopne v Razpisni dokumentaciji: 
  Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev bodo navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje objavljena tudi na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
          Na tej strani objavljeni podatki so informativne narave, dokončni pogogoji bodo natančno določeni in objavljeni v javnem razpisu. 
Top