Javni razpisi in pozivi

P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Odprto odprt do 15. 09.2021
1. Objava javnega razpisa P4L 2020 v Ur. l. RS, št. 101/2020 z dne 17.07.2020
2. Letak P4L 2020
  • P4L2020  

3. Priprava vloge
4. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v IV. poglavju razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.


5. Več informacij o razpisu P4L vam je na voljo na telefonskih številkah:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Top