Javni razpisi in pozivi

P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

Zaprto Prijava ni mogoča
Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.
  1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS., št. 9/2020 z dne 14.02.2020
     
  2. Prelistajte letak P2R
     
  3. Priprava vloge
  4. Zahtevek za izplačilo subvencije (vnos preko sistema eMA)
  5. Več informacij o razpisu P2R 2020 je na voljo na telefonskih številkah
 
Top