Javni razpisi in pozivi

Kategorija Naziv javnega razpisa ali poziva Status
Javni pozivVAV15 - Vavčer za digitalni marketing/2 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivREVAV-17 - Vavčer za kibernetsko varnost/2 Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni razpisP1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Odprto odprt do 15. 10.2022
Javni razpisP1 COVID 2022 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Odprto odprt do 20. 10.2022
Javni pozivREVAV-16 -Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni razpisP4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Odprto odprt do 05. 10.2022
Javni pozivRVAV8 - Vavčer za digitalni marketing Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSI-SK 2022 - So-investiranje z zasebnimi investitorji Odprto odprt do 31. 12.2023
Javni pozivREVAV-8-Vavčer za digitalni marketing Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7C-2 2021 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2021 - Mikrokrediti Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivREVAV-1 - Vavčer za pridobitev certifikatov Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7-4 2021 - COVID Mikrokrediti Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanj Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivREVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-3-Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivREVAV-10-Vavčer za kibernetsko varnost Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivREVAV-9- Vavčer za pripravo digitalne strategije Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivREVAV-14-Vavčer za prototipiranje Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-13- Vavčer za prenos lastništva Odprto odprt do 30. 09.2023
Javni pozivVAV-8 - Vavčer za digitalni marketing Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2021 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023" Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7-3 2021 - COVID Mikrokrediti Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni poziv VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-3 - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-9 - Vavčer za pripravo digitalne strategije Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-10 - Vavčer za kibernetsko varnost Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-11 - Vavčer za statusno preoblikovanje družb Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV 12 - Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV 13 - Vavčer za prenos lastništva Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV 14 - Vavčer za prototipiranje Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7-2 2020 - COVID MIKROKREDITI 2020,2021 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2020 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023". Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2020 - 2 - SEMENSKI KAPITAL - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2020 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023" Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK 75 2020 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2020 - Mikrokrediti Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivPonovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D - 2019-2023)" Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavni poziv za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023)" Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2019 -Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7-2 2019 - MIKROKREDITI Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2019 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 - Mikrokrediti 2019 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4L 2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2018 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2018 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7R 2017- Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2L 2017 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2017 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK200 2017 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2017 - Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2017- Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2R 2016/2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2L 2016 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2B 2016- Spodbude za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK200 2016 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2016 -Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 75.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 sop 2016 - Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2016 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2015 - Semenski kapital- konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 2015 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2A 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 TIP 2015 - Garancije za bančne kredite s subencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2B 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2R 2015 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK200 2015 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2015 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2B 2014 – Subvencije za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK200 2014 - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK50 2014 - konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 50.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1B 2014 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1B TIP 2014 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 TIP 2014 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 2014 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2A 2014– Subvencije za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2014 – MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisPRODUKT LF - Kapitalske naložbe v družbe tveganega kapitala Zaprto Prijava ni mogoča
Javni poziv Zaprto Prijava ni mogoča
Top