Vsebinski programi

Slovenski podjetniški sklad izvaja Javni poziv zainterisiranim kandidatom za mentorja inovativnih start-up podjetij, na katerega se lahko prijavijo potencialni kandidati za start-up mentorje. Javni poziv bo odprt do 17.06.2019.

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij
Lista start up mentorjev


Top