Vsebinska podpora

Vsebinska podpora za mlada podjetja je namenjena podjetjem, ki so prejemniki finančne podpore Sklada preko razpisov Zagonske spodbude in semenskega kapitala. Vsebinska podpora za podjetja je oblikovana tako, da se čim bolj zmanjša tveganje propada mladih podjetij in pospeši globalna rast podprtih podjetij. Program vsebinske podpore izvajajo za to usposobljeni zunanji strokovnjaki.

Nov program vsebinske podpore za mlada podjetja, bo vključeval več modulov:

  • specializirano informiranje in komuniciranje
  • mreženjske aktivnosti – medsebojno povezovanje podjetnikov in povezovanje podjetnikov z zasebnimi investitorji, korporacijami, itd.
  • mentoriranje – individualno ter intenzivno delo izkušenega mentorja z ekipo mladega podjetja. Skozi proces mentoriranja podjetniška ekipa pridobi specifično novo znanje, kompetence ter podporo pri poslovnem odločanju
  • izobraževanje in svetovanje, ki vsebuje izobraževanje in svetovanje za izvedbo predstavitev ter razumevanje pogojev javnih finančnih spodbud, splošni pospeševalniški program, sektorsko izobraževanje in svetovanje ter specializirano izobraževanje in svetovanje za pritegnitev zasebnega kapitala, korporacij ter globalno rast
  • administrativno-strokovna podpora
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top