Vsebinska podpora

Vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja je namenjena podjetjem, ki so prejemniki finančne podpore Sklada preko razpisov Zagonske spodbude (P2) in semenskega kapitala (SK). Vsebinska podpora za podjetja je oblikovana tako, da se čim bolj zmanjša tveganje propada mladih podjetij in pospeši globalna rast podprtih podjetij. 

Program vsebinske podpore za mlada podjetja vključuje: 

  • specializirano informiranje in komuniciranje
  • mreženjske aktivnosti – medsebojno povezovanje podjetnikov in povezovanje podjetnikov z zasebnimi investitorji, korporacijami, itd.
  • mentoriranje – individualno ter intenzivno delo izkušenega mentorja z ekipo mladega podjetja. Skozi proces mentoriranja podjetniška ekipa pridobi specifično novo znanje, kompetence ter podporo pri poslovnem odločanju
  • izobraževanje in svetovanje, ki vsebuje izobraževanje in svetovanje za izvedbo predstavitev ter razumevanje pogojev javnih finančnih spodbud, splošni pospeševalniški program, sektorsko izobraževanje in svetovanje ter specializirano izobraževanje in svetovanje za pritegnitev zasebnega kapitala, korporacij ter globalno rast
  • administrativno-strokovna podpora
Program vsebinske podpore izvajajo za to usposobljeni zunanji strokovnjaki.
 

Kombinacija finančne in vsebinske podpore pri finančnih spodbudah Sklada za zagotavljanje višjih sinergijskih učinkov posameznih ukrepov pomeni, da so posamezna start-up podjetja, ki prejmejo finančno spodbudo, upravičena tudi do vsebinske podpore v obliki različnih podpornih storitev (omogočen dostop do potrebnih znanj in izkušenj mentorjev ali drugih svetovalcev in strokovnjakov). 

Na tak način želimo spodbuditi usposabljanje in razvoj podjetij, mentorstvo in ostale podporne storitve za omogočanje hitrejše rasti podjetij ter mreženje in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov, pospeševalnikov, start-up šol, programov mentoriranja, mednarodnih dogodkov ter povezovanje z uspešnimi podjetniki, poslovnimi angeli ipd.).

Sklad podprtim inovativnim start-upom poleg finančne podpore nudi tudi dostop do vsebinske podpore, saj rast podjetij ni odvisna le od finančne podpore, temveč nanjo vpliva več različnih dejavnikov. Še posebej se potreba po vsebinskih programih izraža v zgodnejših fazah razvoja podjetja, kjer je tveganje največje, zato je nujno, da imajo mlada podjetja, predvsem inovativna, hitrorastoča in s potencialom prodora na globalni trg, na razpolago ustrezno okolje somišljenikov, najsodobnejše podjetniško znanje, pa tudi svetovalce in mentorje, ki jim pomagajo skozi najbolj kritične točke rasti mladega podjetja.

Spodbude za zagon mladih inovativnih podjetij (P2) so povezane tudi z izvedbo več letnega projekta Start:up Slovenija, saj sodelovanje podjetij na tem tekmovanju oz. njihova uvrstitev na lestvico pomeni enega izmed vstopnih kvantitativnih meril, ki vplivajo na višino prejetih točk na razpisu oz. na možnost pridobitve spodbude. Zato Sklad tudi v prihodnje načrtuje sodelovanje v okviru omenjenega projekta. Projekt je namreč pomemben tudi z vidika celovitega spodbujanja razvoja inovativne podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v Republiki Sloveniji, hkrati pa je njegov namen v prepoznavanju najboljše podjetniške ekipe, najboljšega poslovnega načrta in start-up podjetja v slovenskem prostoru. Takšna podjetja, ki se jih s tem projektom poskuša čim bolj strokovno podpreti, povezati s potencialnimi investitorji oz. jih nagraditi in promovirati v širši javnosti, pa želi dodatno podpreti tudi Sklad v okviru instrumenta zagonske spodbude za inovativna podjetja, zato je aktivno sodelovanje Sklada pri projektu Start:up Slovenija, vključno z vsemi zaključnimi dejavnostmi projekta, še toliko pomembnejše.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top