VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je spodbujanje udeležbe podjetij na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija, da

  • predstavijo svoje izdelke in storitve
  • pridobijo nove poslovne kontakte in povečajo možnosti za sklepanje poslov
  • spoznajo svojo konkurenco ter trende v panogi
  • izboljšajo svojo konkurenčno prednost ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje

Upravičeni stroški:  od 1.1.2019 do 30.09.2023
V okviru vavčerja se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah. Stroški se navezujejo na stroške zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen podjetju:

  • oblikovanje sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev)
  • postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije)
  • prevoz eksponatov oziroma logistika
Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda: 3.000 EUR
Skupna višina sredstev 2019-2023: 1.500.000 EUR

Posebni pogoji:

  • k vlogi mora prijavitelj predložiti pisno potrdilo SPIRIT Slovenija, da je vključen med razstavljavce  - na podlagi prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija
  • pogodba mora biti podpisana vsaj en dan pred začetkom sejma
 


V nadaljevanju najdete: 
JAVNI POZIV za pridobitev vavčerja
Odgovore na najpogostejša vprašanja


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top