VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:
  • Spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij s sofinanciranjem upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:
  • Oceno stanja na področju digitalizacije,
  • Pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
  • Pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja (izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0.).
  • SPS financira upravičene stroške v višini največ 60 %
  • Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, max. višina subvencije je 9.999,99 EUR
  • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023)
  • Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija (obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje)
 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top