VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:
  • spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje
  • Kaj: v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti, ki bo za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali vdorni test. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH  Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/.
  • Upravičeni stroški:
  • Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak =1.000 – 5.000 EUR
  • Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah = 1.000 – 9.999,99 EUR
  • samo 1-krat do leta 2023, za obe aktivnosti največ 9.999,99 EUR
  • Obdobje upravičenosti: od objave javnega poziva (12.4.2019) do 30.09.2023
  • Koliko: minimalno 1.000,00 EUR, maksimalno 9.999,99 EUR
  • Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 1.000.000,00 EUR
 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Top