VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti s sofinanciranjem naslednjih upravčenih stroškov:
  • izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak = 1.000 – 5.000 EUR
  • stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah = 1.000 – 9.999,99 EUR
Obdobje upravičenosti: od 01.01.2022 do 30.09.2023

Najmanjša spodbuda:
1.000,00 EUR
Največja spodbuda (za obe aktivnosti skupaj):
9.999,99 EUR
Višina vseh sredstev za obdobje 2021-2023:
200.000,00 EUR

Posebni pogoji:
  • prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost samo enkrat v obdobju 2022 - 2023 (pod pogojem, da od leta 2019 za isto aktivnost še ni prejel sofinanciranega vavčerja za kibernetsko varnost), pri čemer lahko odda vlogo za vsako aktivnost posebej ali skupaj.
  • vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti, ki bo za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali vdorni test. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH  Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/.
 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Top