VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:
 • podbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje
 • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti, ki bo za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali vdorni test. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/.
 • Upravičeni stroški so povezani za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni test, in sicer:
  - Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak
  - Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah
  - Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od objave javnega poziva 12.04.2019 dalje
 • Koliko: minimalno 1.000,00 EUR, maksimalno 9.999,99 EUR
 • Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 1.000.000,00 EUR
 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Top