VAVČERSKI SISTEM

Namen: spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja (skupinsko, individualno) za dvig digitalnih kompetenc (stroški zunanjega izvajalca).
  • Kaj: v vlogi je potrebno navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca izbranega usposabljanja) iz kataloga usposabljanj, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča v Sloveniji (DIH Slovenija) - http://dihslovenia.si/katalogi/.
  • Upravičeni stroški: stroški usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc za ključna področja digitalizacije (stroški zunanjega izvajalca)
  • Obdobje upravičenosti: od objave javnega poziva (5.4.2019) do 30.09.2023
  • Koliko: minimalno 1.000 EUR, maksimalno 9.999,99 EUR
  • Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 3.000.000 EUR
  • Prijavitelju se lahko v okviru vavčerja izplača do leta 2023:
    največ do 20.000 EUR, pri čemer se lahko pridobi največ en vavčer na leto.
 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top