VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je :
  • spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja (skupinsko, individualno) za dvig digitalnih kompetenc (stroški zunanjega izvajalca).
Upravičeni stroški: od 1.1.2021 in trajajo do 30.09.2023
  • stroški usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc za ključna področja digitalizacije (stroški usposabljanja zunanjega izvajalca)
Najmanjša spodbuda: 600,00 EUR
Največja spodbuda: 9.999,99 EUR
Višina vseh sredstev za obdobje 2021-2023: 1.300.000,00 EUR

Posebni pogoji:
  • v vlogi je potrebno navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca izbranega usposabljanja) iz kataloga usposabljanj, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča v Sloveniji (DIH Slovenija) - http://dihslovenia.si/katalogi/
  • izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) je lahko tisti, ki še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj odda vlogo
  • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarano in storitev pridobiti po tržni ceni
  • prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 20 % zaposlenih v podjetju ( kjer je zgolj npr. 5 zaposlenih v podjetju vsaj 1 udeleženec usposabljanja)
  • pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega udeleženca uveljaviti največ 600,00 EUR subvencije
  • usposabljanje ne sme biti izvedeno pred objavo javnega poziva (08.10.2021)
  • prijavitelj lahko pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod pogojem, da od leta 2019 še ni pridobil pridobil sofinanciranega vavčerja za dvig digitalnih kompetenc
 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top