VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:
  • Spodbuditi podjetja k uvajanju digitalnega marketinga sofinanciranjem upravičenih stroškov za digitalni marketing, ki vključuje:
  • stroške izdelave nove spletne strani in izvedbo testiranja spletne strani,
  • stroške izdelave nove mobilne aplikacije in izvedbe testiranja mobilne aplikacije s tehničnega vidika,
  • stroške vzpostavitve lastne spletne trgovine,
  • stroške vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.
  • SPS financira upravičene stroške v višini največ 60 %
  • Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, max. višina subvencije je 2.500,00 EUR
  • V vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran ali mobilno aplikacijo ali spletno trgovino ali rezervacijsko platformo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH Slovenija) – http://dihslovenia.si/katalogi/ .
 


V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top