VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:
  • spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga sofinanciranjem upravičenih stroškov za digitalni marketing, ki vključujejo:
  • nova spletna stran + testiranje = 500 – 1.500 EUR
  • mobilna aplikacija + testiranje = 500 – 2.000 EUR
  • lastna spletna trgovina = 500 -2.500 EUR
  • lastna rezervacijska platforma = 500 -2.500 EUR
  • samo 1-krat za vsako aktivnost; skupaj največ 8.500 EUR

Obdobje upravičenosti: od objave javnega poziva (5.4.2019) do 30.09.2023

  • Kaj: v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran ali mobilno aplikacijo ali spletno trgovino ali rezervacijsko platformo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH  Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/.
  • Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 2.000.000,00 EUR
 


V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top