VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:
 • spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov MSP s sofinanciranjem upravičenih stroškov, ki vključujejo:
 • nove spletne strani (vkl. z mobilno prilagoditvijo)  + testiranje = 500 – 1.500 EUR
 • nove mobilne aplikacije + testiranje = 500 – 1.000 EUR
 • lastne spletne trgovine + testiranja = 500 - 2.500 EUR
 • lastne rezervacijske platforme = 500 - 2.500 EUR
 • izdelki/storitve po tem javnem pozivu ne smejo biti izdelani pred oddajo vloge na ta javni poziv
 • podjetje  lahko pridobi sredstva za vsako aktivnost samo enkrat v obdobju 2019 – 2023
 • maksimalna skupna višina subvencije je 7.500,00 EUR za vse aktivnosti skupaj
 • v kolikor je podjetje že koristilo vavčer za mobilno aplikacijo pred objavo tega javnega poziva (po preteklih javnih pozivih »Vavčer za digitalni marketing«), je podjetje upravičeno do max 6.500,00 EUR subvencije za vse ostale aktivnosti skupaj.

Obdobje upravičenosti: od 01.01.2021 dalje

Višina vseh sredstev za obdobje 2021-2023: 3.300.000,00 EUR

Posebni pogoji:
 • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran ali mobilno aplikacijo ali spletno trgovino ali rezervacijsko platformo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH  Slovenija) https://dihslovenia.si/catalog
 • Izbran zunanji izvajalec mora biti vpisan v katalog za aktivnosti https://dihslovenia.si/catalog, ki jih prijavitelj namerava izvesti – VPIS NA DAN ODDAJE VLOGE PRIJAVITELJA
 • Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
 • izdelki/storitve po tem javnem pozivu ne smejo biti izdelani pred oddajo vloge na ta javni poziv

 


V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top