Vavčerski sistem

Namen vavčerja je:
  • dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij
  • z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.
  • MSP lahko pridobijo povračilo upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata pridobljenega po 1.1.2019
  • sredstva so pod pogoji, objavljenimi v JP, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata

Upravičeni stroški: od 1.1.2019 do 30.09.2023

  • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), ki bo podjetju pomagal pri pripravi na certificiranje. Izvajalec se izbere pod tržnimi pogoji.
  • stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov pridobljenih po 1.1.2019 za sisteme vodenja kakovosti proizvodov/storitev procesov ter validacije okoljske izjave. Vzdrževanje certifikatov samo za certifikate pridobljene v letošnjem letu – uveljavljanje vzdrževanja od leta 2020 naprej.
  • ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).
  • pridobivanje certifikatov izvajajo akreditirane organizacije, akreditirane s strani nacionalne akreditacijske organizacije
  • ECOLABEL podeljuje Agencija RS za okolje
Najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
Največja spodbuda: 9.999,99 EUR
Skupaj sredstva JP: 2.000.000 EUR do leta 2023
Poseben pogoj: Podjetja lahko sredstva pridobi samo 1- enkrat letno. Od vključno 7.9.2019 dalje so upravičeni do sredstev MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programksem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

certifikati kakovosti   
V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top