VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:

  • Omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA analiza)

  • Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca izdelavo LCA analize in je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html)

  • V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega strokovnjaka/izvajalca iz evidence strokovnjakov, ki jo vodi SPIRIT Slovenija in je objavljena na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si

  • V kolikor zunanji izvajalec iz evidence ne more zagotavljati storitve, ki bi ustrezala prijavitelju, lahko prijavitelj poišče drugega izvajalca, ki pa se mora predhodno vpisati v evidenco strokovnjakov  in izpolnjevati pogoje za vpis

  • Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge z izbranim izvajalcem opraviti »Predhoden posvet« glede izvedbe LCA analize

  • Prijavitel mora za projekt pridobiti predhodno pozitivno mnenje SPIRIT (obvezna priloga zahtevka)
  • LCA analiza ne sme biti izdelana pred objavo tega javnega poziva

  • Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji

Obdobje upravičenih stroškov: pričnejo se od objave javnega poziva in trajajo do 30.09.2023

Najmanjša spodbuda: 3.000,00 EUR
Največja spodbuda: 9.999,99 EUR
Največja stopnja financiranja: 60 %
Sredstva na voljo v obdobju 2021-2023: 409.000,00 EUR do leta 2023
Poseben pogoj: Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 3 zaposlene po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

lca  

V nadaljevanju najdete: 
JAVNI POZIV za pridobitev vavčerja
Odgovore na najpogostejša vprašanja ( v pripravi)Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top