VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:

 • Podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost)
 • Osnovni pogoj:
  -
  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 15 zaposlenih
 • Upravičeni stroški:
  - stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene
  pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev
  Rezultat izvedenega svetovanja je:
  • izvedena samoocena po modelu EFQM hitrega pregleda ali
  • izvedena samoocena po modelu EFQM matrike poslovne odličnost sli
  • pripravljen managerski dokument ali
  • pripravljen managerski dokument in izvedena ocena po modelu EFQM s strani enega ali dveh zunanjih svetovalcev in enega notranjega ocenjevalca.
  - stroški udeležbe na  EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod točko 10.1 ali 10.3 tega javnega poziva:
  • pridobljeno EFQM licenčno potrdilo za zaposlene/-ga, vključene/-ga v usposabljanje in/ali
  -  strošek pristojbine za EFQM naga nagrado za odličnost (ang. EFQM Global Excellence Award)
  Rezultat plačane pristojbine je:sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1.1.2019 in trajajo do  30.9.2023

 • Višina upravičenih stroškov: od 300,00 EUR do 9.999,00 EUR
 • Višina vseh sredstev v okviru vavčerja za obdobje 2019-203: 500.000,00 EUR (Kohezijska regija Zahodna Slovenija in kohezijska regija Vzhodna Slovenija)
 
V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si

   
Top