Vsebinska podpora

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere  lahko podjetja najemajo skozi vso leto, pridobijo pa jih  lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le - teh je zelo hitra.

Podjetjem so na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

 
S klikom na sliko lahko prelistate letak o Vavčerjih.

  • Enostavne spodbude malih vrednosti za MSP
  • Hitra obravnava
  • Vavčerji na voljo skozi vso leto (javni pozivi so odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev)
  • Sofinanciranje v višini 60 % oz. do 9.999,99 EUR za posamezen vavčer
  • Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/leto
  • Upravičeni stroški vavčerjev za večina vsebinskih področij so od 01.01.2019 dalje ( obstajajo izjeme - zato je nujno potrebno prebrati vsak javni poziv)
  • Vloga se odda na SPS na podlagi javnih pozivov
  • Brezplačna pomoč pri pripravi vloge - SPOT svetovanje
  • E-VAVČER kot način prijave  SPS ima vzpostavljen  tudi t.i. sistem e-vavčerjev,ki podjetju omogoči celotno prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala SPS (ePortal)
Osnovne znailnosti V  

POGOJI ZA PRIJAVO:

Na pozive za vavčerje se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, imajo na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega in imajo poravnane finančne obveznosti (niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

SPS preverja ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporoči odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja  lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobijo sofinanciranje v višini max. 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, je manjša od 9.999,00EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000,00 EUR na leto.

POSTOPEK PRIDOBITVE VAVČERJEV:

Za vsak vavčer oziroma skupino vavčerjev je na spletni strani SPS in v uradnem listu RS objavljen javen poziv na osnovi katerega podjetje odda vlogo, katera je zelo poenostavljena. Prijaviteljem je na voljo tudi brezplačna pomoč pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev ter strokovne informacije o posameznem javnem pozivu pri svetovalcih na vseh SPOT točkah v vseh 12 statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/. Popolna vloga se odda na SPS elektronsko preko sistema ePortal, ki je dostopen na spletni strani SPS. Popolna vloga vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec (s prilogami) ter izjavo prijavitelja.

SPS javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavlja postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so v večini primerov upravičeni od 1. 1. 2019 dalje (obstajajo tudi izjeme), zato MSPjem predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

postopek vavcerji  

Ko podjetje odda vlogo na SPS sledi obdelava vloge, pri čemer SPS preveri izpolnjevanje prijaviteljev na javne pozive. Podjetje, ki prejme odobreno vlogo podpiše s SPS pogodbo o sofinanciranju upravičenih stroškov iz odobrenega vavčerja. Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi dokazili oddan najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe.

OBJAVA JAVNIH POZIVOV
SPS javne pozive objavi v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. Zato predlagamo, da se MSP prijavijo za prejemanje e-novic SPS, da bodo pravočasno obveščena o vseh spodbudah, ki so jim na voljo. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

POMOČ PRI PRIPRAVI VLOGE
Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Če imate vprašanja glede vavčerjev že zdaj, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bomo objavljali na spletni strani SPS.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si

 

Top