VSEBINSKA PODPORA

Slovenski podjetniški skad skupaj z agencijo Spirit Slovenija izvaja projekt, ki je namenjen spodbujanju osnovnošolskih, dijaških in študentskih podjetniških idej. V okviru projekta se spodbuja razvoj kompetenc mladih (osnovnošolskih ali dijaških) ekip, spodbuja izvajanje različnih aktivnosti na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. V okviru projekta se izvede izbor najbolj perspektivnih idej, Sklad pa najboljšim ekipam z najbolj perspektivno podjetniško idejo izplača denarno nagrado. 

 

Namen in cilji projekta:

S projektom želimo skupaj z Agencijo Spirit Slovenia na 100 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti in doseči naslednje cilje:
  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.
   

Vir slike: SPS

Predmet projekta:

Predmet projekta je podpora dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

 
  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
  • izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov,
  • izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake.

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih posameznih aktivnosti z upoštevanjem posebnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol, s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati posebne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne dejavnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

Ciljna skupina so dijaki in osnovnošolci.

 
  • mentoriranje dijaških ekip pri nadaljnjem razvoju njihovih najperspektivnejših idej v dveh fazah,
  • finančno podporo pri razvoju razvoja najperspektivnejših dijaških idej za obe fazi.

Prva faza poteka od izbora najperspektivnejših 10 dijaških ekip pa do izbora najperspektivnejših 3 dijaških idej, druga faza pa od  izbora 3 najperspektivnejših idej še nadaljnja 2 meseca.

Na izboru najperspektivnejših dijaških idej v prvi fazi strokovna komisija izbere 10 najperspektivnejših dijaških idej in nato od teh še tri najperspektivnejše dijaške ideje, katerih nadaljnja podpora je v obliki sofinanciranja mentoriranja in finančne podpore razvoja najperspektivnejših dijaških idej.

Sredstva za podporo razvoju najperspektivnejših dijaških idej se izplacajo šolam, iz katerih so izbrane dijaške ekipe.

 

 

 

Top