Ime operacije:
Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla 2018 – 2023

Vsebinska podpora, ki jo Sklad izvaja kot neposredno potrditev operacije, predstavlja celovito vsebinsko podporo prejemnikom semenskega kapitala pri Skladu. Podjetja, ki so prejela sredstva na javnih razpisih P2, SK50, SK75 in SK200 so končni prejemniki vsebinske podpore in za to ne prejmejo dodatnih finančnih sredstev temveč izobraževanje, usposabljanje, mentoriranje, povezovanje z investitorji in udeležbo na mednarodnih konferencah, v največji meri preko zunanjih izvajalcev izbranih s strani Sklada preko postopkov javnega naročanja.

Namen vsebinske podpore v obdobju 2018 - 2023 je spodbujanje:

  • Usposabljanja in razvoja podjetij;
  • Mentorstva in ostale podporne storitve za omogočanje hitrejše rasti podjetij;
  • Mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij.

Vsebinska podpora bo neposredno prispevala k naslednjim ciljem v operativnem programu:

  • Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti
  • Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij
  • Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo (kazalnik učinka C004)

Prav tako pa bo vsebinska podpora prispevala k naslednjim ciljem v operativnem programu:

  • Število hitrorastočih podjetij
  • Dodana vrednost na zaposlenega v MSP

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
 Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
 
 
 
Top