Produkti sklada

Program »MSP5+« vključuje finančno podporo že ustaljenim podjetjem starejšim od 5 let, ki rastejo po ustaljeni in povprečni dinamiki ter donosno poslujejo znotraj izbrane tržne niše, nimajo potenciala hitre rasti. Večina podjetij se razvije v klasična podjetja, ki zapolnijo določeno tržno nišo, in zagotavljajo stalno in enakomerno rast, nimajo pa potenciala izjemne rasti na globalnem trgu. Ta podjetja so nujno potrebna za delovanje celotnega ekonomskega sistema in širšega razvoja podjetniškega sektorja, saj na eni strani ohranjajo obstoječa delovna mesta, ter ustvarjajo nova delovna mesta, na drugi strani pa z razvojem ustvarjajo tudi višjo dodano vrednost na zaposlenega.

MSP5+ podjetjem ponujamo produkte v četrti razvojni fazi za tekoče poslovanje in nadaljnjo rast podjetja.
- MIKROKREDITI v 4 razvojni fazi /nadaljnja rast/
- GARANCIJE v 4 razvojni fazi /nadaljnja rast/
- POSEBNE SPODBUDE v 4 razvojni fazi /nadaljnja rast/


Slika: Celostna finančna podpora Sklada s produkti prilagojenimi razvojnim fazam podjetja 
 


Top