Produkti sklada


  1. Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7)
  2. Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R)
Mikrokrediti predstavljajo neposredne kredite SPSa manjših vrednosti, ki so namenjeni financiranju manjših investicij ter financiranju obratnih sredstev. Njihova pridobitev je enostavna in hitra, prav tako so zelo ugodni (nižja obrestna mera, možnost koriščenja moratorija, daljša ročnost) in brez stroškov odobritve. Koristijo jih lahko podjetja oz. specifične ciljne skupine, ki predstavljajo doloženo tržno vrzel (npr. podjetja na problemskih območjih, podjetja na obmejnih problemskih območjih). Cilj mikrokreditov je podjetjem omogočiti dostop do ugodnega financiranja, in jim na ta način zagotoviti nemoteno tekoče oz. likvidno poslovanje ter nadaljno rast in razvoj.

Postopek odobritve mikrokreditov:
 Predstavitveni video- mikrokrediti

Top