Pripomočki za pripravo vlogeZa lažji izračun anuitete kredita smo za prijavitelje na javne razpise Sklada pripravili pripomoček amortizacijski načrt za izračun kredita, ročnosti 3 do 10 let. Obrestna mera se pri informativnem izračunu zaračunava po linearni metodi, kjer je določeno število dni v letu 360 ter dolžina meseca 30 dni.

Uporaba predloženega pripomočka amortizacijski načrt je zaželena pri oddaji vlog na javne razpise Slovenskega podjetniškega Sklada.
Top