Koristne informacije o prijavi na razpisPodjetja lahko kandidirajo za pridobitev posameznega produkta tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis Sklada za posamezni produkt.

Zainteresirano podjetje, ki ustreza pogojem posameznega razpisa, se prijavi na razpis z uradno oddajo vloge, ki mora biti pripravljena skladno z razpisnimi pogoji v objavljenem javnem razpisu in s tem postane prijavitelj.

Za pripravo in oddajo vloge je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki se prijavlja.

Slovenski podjetniški Sklad izvaja javne razpise po pravilih enostavnosti, preglednosti in transparentnosti. To pomeni, da vse prijavne obrazce in potrebne informacije o javnih razpisih najdete za vsak razpis posebej v zavihku RAZPISI.
Top