Koristne informacije o prijavi na razpisVse oblike ugodnih finančnih pomoči Sklada sodijo med državne pomoči in morajo biti usklajene s skupnimi evropskimi pravili o državnih pomočeh. Nekaj osnovnih načel o pravilih državnih pomoči povzemamo v dokumentu www.podjetniskisklad.si/povzetek pravil o državnih pomočeh (link) konkretne uredbe in dokumenti so dosegljivi na spletnih straneh Evropske komisije, npr. http://www.mf.gov.si/slov/nadz_pom/sektor.htm; www.euskladi.si.

Namenjene so izključno novim, še nezačetim in nerealiziranim investicijam, saj je namen državnih pomoči ustvarjanje vidnih gospodarskih učinkov v okolju, kot so:
  • povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetniškem sektorju,
  • širitev tržnega deleža slovenskih podjetij na skupnem evropskem in globalnem trgu,
  • ustvarjanje novih delovnih mest.
Top