Koristne informacije o prijavi na razpisPrispele vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje posameznega razpisa, ocenjuje razpisna komisija po kriterijih, ki so objavljeni v razpisni dokumentaciji in so prijavitelji ob sami pripravi vloge z njimi seznanjeni.

Glavni kriteriji so povezani z ustvarjanjem gospodarskih učinkov v okolju kot so:
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
  • povečanje prodaje izven trga Republike Slovenije,
  • donosnostjo poslovanja, razvoj in uvajanje novih produktov ali storitev v poslovni proces,
  • število novih delovnih mest, itd.
Skladno z obljubljenimi učinki komisija vloge tudi ocenjuje. Podjetja s pridobljenim višjim številom točk imajo tudi več možnosti za odobritev pomoči. Z odobritvijo državne pomoči postane prijavitelj upravičenec do državne pomoči.
Top