Koristne informacije o prijavi na razpis


Državne pomoči SPS dodeljuje v skladu z zakonsko podlago preko javnih razpisov. Javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.com/razpisi.

V vsakem razpisu je potrebno preveriti pogoje razpisa:
  • Kaj je državna pomoč (garancija za zavarovanje bančnega kredita, subvencija obrestne mere, subvencija upravičenih stroškov,…)?
  • Katera podjetja so upravičena do prijave (upravičenci)?
  • Katere investicije so upravičene do državne pomoči (upravičeni stroški)?
  • Katera podjetja so zaradi pravil državnih pomoči izločena in se ne morejo prijaviti?
  • Kdaj lahko nastanejo upravičeni stroški (obdobje upravičenosti investicije)?
Preko javnih razpisov Sklad podeljuje finančne pomoči neposredno (direktno s strani Sklada) ali posredno (preko bank, družb tveganega kapitala itd….).

Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis Sklada je dosegljiva na spletni strani Sklada:  http://www.podjetniskisklad.si/razpisi in na sedežu Sklada.
Top