Vsebinska podpora

Slovenski podjetniški sklad izvaja Javni poziv zainterisiranim kandidatom za mentorja inovativnih start-up podjetij, na katerega se lahko prijavijo potencialni kandidati za start-up mentorje. Javni poziv bo odprt do objave novega poziva.

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij

Lista start up mentorjev 

Kodeks start up skupnosti in mentorjev

Usmeritve za start up Mentorje


   
   

Top