Upravljanje

Organizacijska shema Slovenskega podjetniškega sklada deluje na podlagi Zakona o javnih skladih. Na Skladu je na dan 01.09.2017 zaposlenih 36 oseb.Top