Upravljanje

Organizacijska shema Slovenskega podjetniškega sklada deluje na podlagi Zakona o javnih skladih. Na Skladu je na dan 31.12.2018 zaposlenih 36 oseb.

Organizacijska shema splet

Top