Upravljanje

1. Uprava in vodstvo

   
Direktorica
mag. Maja Tomanič Vidovič 
e-mail: maja.tomanic-vidovic@podjetniskisklad.siVodja sektorja finančnih spodbud
mag. Boštjan Vidovič  
e-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Vodja sektorja za finančno poslovanje
Milena Šiško  
e-mail: milena.sisko@podjetniskisklad.si

Vodja oddelka za spremljavo in podporo poslovnih procesov
mag. Natalija Muršič Tomažič 
e-mail: natalija.mursic.tomazic@podjetniskisklad.si

Vodja sektorja za posebne razvojne spodbude 
Rok Huber
e-mail: rok.huber@podjetniskisklad.si

Vodja oddelka za strateško načrtovanje in pravne zadeve
Janja Selinšek
e-mail:janja.selinšek@podjetniškisklad.si


2. Nadzorni svet
Na dan 30.09.2020 je sestava Nadzornega sveta Sklada naslednja: 
Predsednik
g. Jernej Salecl
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ostali člani nadzornega sveta so:
1.     mag. Grega Kordež
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
2.     Aleška Korenčič
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
3.     Goran Kitić
Ministrstvo za finance
4.     Samo Hribar Milič
Gospodarska zbornica Slovenije
5.     Drago Delalut
Obrtna zbornica Slovenije
6.     mag. Kristjan Hvala
Združenje bank Slovenije
Top