Predstavitev sklada

Slovenski podjetniški sklad je specializirana finančna institucija z učinkovitimi finančnimi spodbudami za mikro, mala in srednje velika podjetja po vzoru najboljših svetovnih praks. 

Vizija in vrednote SPS-a so zastavljene skladno s potrebami obstoječih MSP-jev, tržnim potencialom, potencialom rasti in zaposlovanja. Sklad mora tudi v naslednjem štiriletnem obdobju odigrati pomembno vlogo pri okrevanju slovenskega gospodarstva preko podpore MSP-jev, ki jim tudi Evropska komisija v novih usmeritvah še vedno namenja posebno pozornost. 

Zato bo tudi Sklad v novem finančnem obdobju usmerjal finančne produkte na dejavnosti MSP-jev za spodbujanje inovacij, hitre globalne rasti mladih podjetij in trajnostne rasti obstoječih MSP-jev, družbeno koristnih proizvodov in storitev, ki imajo pozitiven vpliv na razvoj podjetništva v manj razvitih regijah oziroma na zaposlovanje širše ciljne skupine preko podjetniških aktivnosti. 

Sklad zastavljeno vizijo uresničuje preko strateških usmeritev, za realizacijo katerih ima zastavljene v nadaljevanju (sliki) predstavljene cilje.

 

Top