Mednarodno in nacionalno sodelovanje

1. Sodelovanje z Evropsko komisijo (EK

Sklad pri svojem delovanju že od leta 2005 koristi sredstva evropske kohezijske politike in s tem omogoča slovenskemu podjetniškem sektorju dostop do evropskih finančnih sredstev. Sodelovanje se je v finančni perspektivi 2007 – 2013 nadaljevalo in še dodatno okrepilo.
2004-2013 v mio EUR

 Evropski strukturni skladi  Višina vira Št. odobrenih fin. ins.   Višina odobrenih fin.ins.
 ESRR – subvencije 201,7 1.235 200,9
 ESRR – dolžniško financiranje 74,3 1.814 339,7
 ESRR – lastniško financiranje 35,05 21 20,3
SKUPAJ ESRR 311,05 3.070 560,9
Delež ESRR 72% 72% 84%

2. Sodelovanje z Evropskim investicijskim skladom (EIF)

Sklad je v letu 2004 pričel s sodelovanjem z Evropskim investicijskim skladom (EIF), ki izvaja programe Evropske komisije v okviru Večletnega programa za podjetja in podjetništvo 2001 – 2006 (MAP 2004 – 2006). Leta 2008 pa je Sklad sodelovanje še okrepil v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije 2007 – 2013 (CIP 2007 – 2013).

Evropski vsebinski programi za MSP-je Višina vira Št. odobrenih fin. ins. Višina odobrenih fin. ins.
MAP 2004-2006 0,69 117 13,76
CIP 2007-2013 7,64 937 152,83
Skupaj MAP 2004-2006 in CIP 2007-2013 8,33 1.054 166,59
Delež MAP in CIP 1,9% 24% 25%


3. Sodelovanje AECM


SPS je polnopravni član Evropskega združenja garancijskih shem (The European Mutual Guarantee Association – AECM), v katerega je vključenih 40 članic iz več kot 20 evropskih držav, Rusije, Črne Gore in Turčije. Polnopravno članstvo v Evropskem združenju garancijskih shem – AECM omogoča SPS-u stalni stik in pretok informacij o izvajanju garancijskih shem na ravni evropskih držav, obenem pa članicam odpira možnosti, da s predlogi in idejami sodelujejo pri kreiranju ekonomskih politik.
Portfelj članic na dan 31.12.2013 znaša 76,95 mrd EUR izdanih garancij, ki so bile odobrene več kot 2,93 mio upravičencem (več na povezavi).
Top