Ključni rezultati

1. Povprečni letni obseg dela Sklada
 Povprečna višina leto odobrenih finančnih spodbud MSP-jem

100 mio EUR

Povprečno število letno obdelanih prejetih vlog na javnih razpisih

1.200

Povprečno število letno odobrenih vlog po javnih razpisih

700

 
2. Ustvarjeni učinki v obodbju 2007-2016
Podprti projekti: 

5.965 podprtih podjetij

Odobrena sredstva:

929,60 mio EUR v obliki garancij, subvencij, kreditov, semenskega kapitala  in lastniškega financiranja

Izvedene investicije:

1.854 mio EUR s podporo garancij, subvencij, kreditov, semenskega kapitala in lastniškega financiranja


2.1 Učinki, ki so jih ustvarila vsa podprta podjetja:
 • 103.856 ohranjenih delovnih mest
 • 12.038 novih delovnih mest oz. 2,2 nova delovna mesta/izveden projekt
 • 13 % povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v 3 letih po investiciji
  - povprečna začetna vrednost: 34.427 EUR/zaposlenega
  - povprečna končna vrednost: 38.817 EUR/zaposlenega
 • 39 % povprečno povečanje prihodka na podprt projekt
 • 7 % povprečno povečanje dobička na zaposelenega
2.2 Učinki, ki so jih ustvarila podprta mlada podjetja: 
 • preko 650 podprtih start upov, od tega jih je preživelo okoli 550, kar kaže na 87 % stopnjo preživetja
 • podprta mlada podjetja v večini primerov predstavljajo zahtevnejša delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.
 • mlada podjetja (vključno s start up podjetji) so skupno ustvarila cca 20 odstotkov vseh novih delovnih mest, ki so jih ustvarila vsa podprta podjetja v tem obdobju.
2.3 Ostali učinki SPS-a:
 • preko 1000 podprtih inovativnih projektov
 • 4 aktivne družbe tveganega kapitala v javno - zasebnem partnerstvu
 • aktiven start-up ekosistem (start up šole, start-up mentorji z ustreznimi referencami)
 • sodelovanje s poslovnimi angeli in drugimi zasebnimi investitorji  
Top