Ključni rezultati

Sklad bo v letu skupaj podjetjem:
  • ponudil preko 120 mio EUR finančnih spodbud s katerimi namerava podpreti preko 1.500 različnih projektov
  • ponudl preko 7,3 mio EUR spodbud v okviru programov za vsebinsko podporo in podprl še dodatno okoli 375 projektov
Oznaka

Produkt

Znesek razpisanih sredstev (v mio EUR)

Načrtovano število podprtih projektov

Realiziran znesek odobrenih sredstev ( v mio EUR)

Realizirano število podprtih projektov

Status razpisa

P2 2019

Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2,16

40

  / ZAPRT
P2R 2019 Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih 2,50 63 /

/ V PRIPRAVI

P7 2019

Mikrokrediti

12,00  480

/

/

ZAPRT

P7R 2018

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih 8,76

 350

/ / AKTIVEN
objava 28.december 2018


P7OR

Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
4,60

250

/ / V PRIPRAVI
P1 plus 2018

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere 79,2

400

/

/ AKTIVEN
P4L 2019

Spodbude za podjetja na področju rabe lesa 5,50 7 /

/

V PRIPRAVI

 SKUPAJ 

  preko 100 mio EUR

 1200 KOM

/

      /  

 
Top