Ključni rezultati

Sklad bo v letu 2019 skupaj podjetjem:
  • ponudil preko 127 mio EUR finančnih spodbud s katerimi namerava podpreti preko 2.000 različnih projektov
Tekoči rezulati razpisov na dan 05.06.2019
 

Tekoči rezultati javnih pozivov na dan 05.06.2019
   

 
Top