Objave


1. Seznam evidenčnih javnih naročil 2020

 

2. Javna naročila

Izvedba pred-selekcijskega postopka za jesenski rok produkta SK75 2021 ter promocija produkta med ciljnimi skupinami
(ZAPRT RAZPIS)  
Povabilo k oddaji ponudbe


Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli in analiza
(ZAPRT RAZPIS)  
Razpisna dokumentacija
Obrazci

Treningi za zasebne investitorje (poslovne angele) v letu 2021«,
(ZAPRT RAZPIS)  
Razpisna dokumentacija
Obrazci 

»Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dneva v letu 2021 za prejemnike sredstev Sklada«
(ZAPRT RAZPIS)  
Razpisna dokumentacija
Obrazci»Zasnova in izvedba pospeševalniškega programa za prejemnike P2, SK75 in SI-SK ter koordiniranje mentorskega programa za navedeno ciljno skupino v programskem letu 2021«
(ZAPRT RAZPIS)  
Razpisna dokumentacija
Obrazci


 
 »Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada na področju zdravja v letu 2021«
(ZAPRT RAZPIS)  
Razpisna dokumentacija
Obrazci


»Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele) v letu 2021«
(ZAPRT RAZPIS)  Razpisna dokumentacija
Obrazci


»Zasnova in izvedba vertikalnega
pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada v industriji strojne opreme v letu 2021«

"Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dneva v letu 2021 za prejemnike sredstev Sklada"

(ZAPRT RAZPIS)  
Razpisna dokumentacija
Obrazci


»Podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla pri internacionalizaciji poslovanja v letu 2021«

(ZAPRT RAZPIS)  
Razpisna dokumentacija
Obrazci


"Vsebinska podpora obstoječim prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla 2021"
(ZAPRT RAZPIS)  
Razpisna dokumentacija
Obrazci


“Izvedba treningov na področju prodaje in digitalnega marketinga za prejemnike P2, SK75 in SI-SK v letu 2020«
(ZAPRT RAZPIS)  

Razpisna dokumentacija
Obrazci

"Zasnova in izvedba pospeševalniškega programa za prejemnike P2, SK75 in SI-SK ter koordinacije mentorskega programa za navedbo ciljno skupino v programskem letu 2020"
(ZAPRT RAZPIS)  
Razpisna dokumentacija
Obrazci
 
Sprememba razpisne dokumentacije
Obrazci

"Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele) v letu 2020"
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

Sprememba razpisne dokumentacije


"Nakup in vzdrževanje dokumentarnega sistema"
(ZAPRT RAZPIS) 
Sprememba razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija
Obrazci"Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za obdobje dveh let"
(ZAPRT RAZPIS)      
Razpisna dokumentacija
Obrazci


"Povezovanje korporacij z inovativnimi MSP (star-up, scale-up in drugimi inovativnimi MSP) z namenom izvedbe investicij ali strateškega sodelovanja ter promocije mehanizma soinvestiranja med koorporacijami v letu 2020."
(ZAPRT RAZPIS)  
Razpisna dokumentacija
Obrazci


»Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada v industriji strojne opreme v letu 2020"
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

"Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za obdobje dveh let"
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci


"Dobava novega osebnega vozila po sistemu staro za novo, kar vključuje obvezen odkup rabljenega vozila v lasti naročnika"
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci


"Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dneva v letu 2020 za prejemnike sredstev Sklada"
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci


"Podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla pri internacionalizaciji poslovanja v letu 2020"
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

Sprememba - Razpisna dokumentacija
Obrazci


"Vsebinska podpora obstoječim prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla 2020"
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci


Izvedba promocije produktov Sklada, ki zajemajo kombinacijo vsebinske in finančne podpore ("dvojčki") v okviru projekta Start up Slovenija in na konferenci PODIM z vključenim predselekcijskim postopkom za P2 in SK75 in mehko podporo pri vpisu v register ter izvedbo svetovanj s tujimi strokovnjaki na konferenci PODIM 2020.
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

»Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike P2 2019, SK 2014 - 2019 in so-investiranje 2019 v industriji strojne opreme ter promocija »dvojčkov« Sklada za inovativna MSP v tej vertikali«
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

Zasnova in izvedba pospeševalniškega programa za prejemnike P2 2019, SK 2019 in so-investiranje 2019 ter koordiniranje mentorskega programa za navedeno ciljno skupino
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

Podora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla pri internacionalizaciji poslovanja
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dneva za prejemnike sredstev Sklada
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

Povezovanje korporacij z inovativnimi MSP (star-up, scale-up in drugimi inovativnimi MSP) z namenom izvedbe investicij ali strateškega sodelovanja ter promocije mehanizma soinvestiranja med koorporacijami.
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

Izvedba zunanjega revidiranja letnega poročila Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za obdobje od 2019 do 2021
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci
SPS - bilančna poročila 2018


Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dni za prejemnike sredstev Sklada
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci
ESPD obrazec


Povezovanje korporacij z inovativnimi MSP (star-up, scale-up in drugimi inovativnimi MSP) z namenom izvedbe investicij ali strateškega sodelovanja ter promocije mehanizma soinvestiranja med koorporacijami.
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci
ESPD obrazec


Vsebinska podpora obstoječim prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla
(ZAPRT RAZPIS)
Sprememba razpisne dokumentacije + Spremenjen obrazec
Razpisna dokumentacija
Obrazci
ESPD obrazec

Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli Javnega sklada Republike Slovenije za  podjetništvo za obdobje enega leta
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci
ESPD obrazec

Vzdrževanje informacijskega sistema - Pantheon z dodatnimi moduli
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci

Izvedba projekta start up Slovenija za leto 2018 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2 in produkte Sklada namenjene start up podjetjem ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2018
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisana dokumentacija
Obrazci
ESPD

Izvedba projekta: Celotna prenova informacijskega sistema Pantheon
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazci


Izvedba projekta: Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Obrazec 1- ponudba
Obrazec 2 - predračun
Obrazec 3 - ESPD
Obrazec 4 - soglasje podizvajalca
Obrazec 5 - vzorec pogodbe
Sprememba razpisne dokumentacije
Sprememba razpisne dokumentacije EU 14-popravek


Zunanje revidiranje letnega poročila
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Word obrazci

Izvedba projekta start up Slovenija za leto 2017 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2017
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisana dokumentacija
ESPD

Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija z dne 16.02.2017
Word obrazci

Dobava osebnega vozila
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija z dne 07.02.2017


Izvedba projekta: Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija
Sprememba razpisne dokumentacije dne 20.10.2016
Obrazec 1 - ponudba
Obrazec 2 - predračun
Obrazec 3 - ESPD
Obrazec 4 - soglasje podizvajalca
Obrazec 5 - vzorec pogodbe

Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2016 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2, SK75 in SK200 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2016
(ZAPRT RAZPIS)
Razpisna dokumentacija

Izvedba analize ter nadgradnja sistema upravljanja tveganj Slovenskega podjetniškega sklada po produktih, vključno z izračunom lastne cene posameznega produkta
(ZAPRT RAZPIS)
- Razpisna dokumentacija
- Razpisna dokumentacija

Izvedba vsebinskega programa podpore podjetjem, ki bodo uspešno kandidirala na javnem razpisu "SEMENSKI KAPITAL 2015 - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR v letu 2015
(ZAPRT RAZPIS).
-       Razpisna dokumentacija - SK75

Izvedba vsebinskega programa podpore podjetjem, ki bodo uspešno kandidirala na javnem razpisu "SEMENSKI KAPITAL - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR v letu 2015.
(ZAPRT RAZPIS).
Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2015 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2015
(ZAPRT RAZPIS).
Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2014 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2014
(ZAPRT RAZPIS). Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2013 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2013
(ZAPRT RAZPIS). Izvedba zunanjega revidiranja letnega poročila Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013 in 2014
(ZAPRT RAZPIS).
Top