Novice

Vlada RS je dne, 13.12.2016, na redni seji sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017, ki ga je obravnaval Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo na 7. redni seji dne 18. 10. 2016.
Podjetniški forum je dogodek, ki vsako leto znova in znova združi od 150-200 podjetnikov oziroma ljudi, ki soustvarjajo podjetniško okolje. Gre za brezplačen dogodek s katerim se želi nadgraditi aktualne podjetniške projekte časopisne hiše Finance in z njimi še bolj poudarjati kako  pomembna za slovenski gospodarski razvoj so inovativna podjetja in posamezniki.
V tehnološkem parku Ljubljana se je 14.11.2016 predstavilo 56 slovenskih start up podjetij in deležnikov slovenskega startup ekosistema, med katerimi je nacionalna komisija izbrala 11 najboljših, ki bodo Slovenijo kot nacionalni ambasadorji zastopali na uglednem dogodku Cenral European Startup Awards 2016 Grand Finale (CESA). 
Revija Start up Kapital skupaj s partnerji projekta: Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo; Slovenskim podjetniškim skladom; Eko skladom; Slovenskim regionalno razvojnim  skladom in drugimi, organizira predstavitev na temo: Kako do ugodnih finančnih sredstev s pomočjo državnih inštitucij in strukturnih skladov v letu 2017!
“Evropski Investicijski Sklad (v nadaljevanju EIS) in Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) sta podpisala prvo pogodbo o poroštvu za slovenska mikro podjetja v okviru evropskega Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI).”
»Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v četrtek, 29.9.2016, kot eden izmed ustnovitvenih članov, podpisal ustanovno listino za EIF-NPI Equity Platform, platformo za lastniško financiranje, ki si bo prizadevala za olajšanje sodelovanja med Evropskim investicijskim skladom (v nadaljevanju EIS) in nacionalnimi spodbujevalnimi institucijami ali bankami (v nadaljevanju NPI) oz. med NPI-ji v državah članicah EU." 
Slovenski podjetniški sklad je danes, 9.9.2016, v Uradnem listu RS št. 95/2016 objavil spremembo javnega razpisa P7 sop 2016 – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja in socialno vsebino.
V petek, 26. avgusta, bomo s serijo devetih roadshow dogodkov po vsej Sloveniji začeli letošnji jesenski krog financiranja start-upov. Produkta SK75 in SK200 Slovenskega podjetniškega sklada inovativnim podjetjem s potencialom hitre globalne rasti omogočata pridobiti 75.000 € konvertibilnega posojila ali 200.000 € javne lastniške investicije ter vključitev v intenzivna spremljevalna podporna programa.
Zaradi velikega števila vlog, ki so prispele na zadnji rok 15.8.2016, sporočamo, da bomo predčasno zaprli razpis za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus, zaradi porabe sredstev. Zaprtje razpisa bomo objavili tudi v Uradnem listu RS št. 56/2016, dne 26.8.2016.
Slovenski podjetniški sklad razpisal 3,2 mio EUR spodbud za zagon podjetij v problemskih območjih za leti 2016 in 2017 »Ukrep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bil preteklo leto prvič izveden preko Slovenskega podjetniškega sklada, se v letu 2016 in 2017 nadaljuje. Sklad ponovno ponuja spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v skupni višini 3,2 mio EUR za obdobje dveh let. Na ta način se bo okrepilo okoli 80 novonastalih podjetij na problemskih območjih in posledično zmanjšala brezposelnost«
Top