Novice

Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se prijavljajo na javni poziv za pridobitev vavčerja za tržne raziskave tujih trgov, morajo izbrati svetovalce – zunanje izvajalce za izdelavo tržne raziskave tujega trga iz „Kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih, sofinancirane z vavčerji“ (v nadaljnjem besedilu: katalog), ki je objavljen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) SPS želi s katalogom podjetjem olajšati dostop do kakovostnih svetovalcev in prispevati h kakovosti tržnih raziskav na tujih trgih, ki se sofinancirajo z vavčerji.
[Maribor, 19.04.2019] Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je dne 05.04.2019 objavil javni razpis (P7-2 2019 Mikrokrediti), s katerim je mikro in malim podjetjem ponudil pridobitev zelo ugodnega mikrokredita do višine 25.000 EUR. Rok za prvo oddajo vlog je bil 15.04.2019, na omenjen rok je Sklad prejel 1.046 vlog, kar pomeni, da Sklad javni razpis zapira, saj se bo razpisana kvota glede na prispele v vloge v celoti porabila že v okviru prvega odpiranja.  
Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija (DIH Slovenija) in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta predstavila digitalne vavčerje. Gre za podporo slovenskim podjetjem v sklopu javnih pozivov za vavčerje za pripravo digitalne strategije, digitalni marketing, dvig digitalnih kompetenc in kibernetsko varnost, ki jih je objavil Slovenski podjetniški sklad.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 12.04.2019, v Ur. L. RS št. 24/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčerji s področja DIGITALIZACIJE. Poleg vavčerja za pripravo digitalne strategije, vavčerja za digitalni marketing in vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, SPS danes objavlja še VAVČER za KIBERNETSKO VARNOST. Kaj podjetjem omogoča vavčer za kibernetsko varnost? Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge (MSP) k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
Obveščamo vas, da se v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2019 v sodelovanju  MJU – MGRT - SPIRIT Slovenija predstavlja tudi sistem SPOT. V času kampanje, ki bo potekala od 11. do 18. maja 2019, bodo točke SPOT Svetovanje po Sloveniji organizirale različne dogodke: brezplačna usposabljanja, predstavitve in delavnice s podjetniškimi vsebinami.
Javni sklad  RS za podjetništvo je dne 5.4.2019 objavil javne pozive za vavčerje za pripravo digitalne strategije, digitalnega marketinga in digitalnih kompetenc. Pri tem bo pomembno vlogo odigralo tudi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenija), ki vodi katalog strokovnjakov, ki predstavlja pregled izvajalcev, med katerimi lahko za pomoč pri njihovi digitalni preobrazbi izbirajo mikro, mala in srednje velika podjetja pri prijavi na javne pozive za "digitalne" vavčerje. Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT).   Digitalno inovacijsko stiščišče za potencialne prijavitelje organizira dogodek s predstavitvijo vavčerjev, ki bo v torek, 16.4.2019 ob 13.00 uri na Gospodarski zbornici Slovenije: https://o-sta.si/24218/mikro-mala-in-srednje-velika-podjetja-s-pomocjo-dih-slovenija-do-uspesne-digitalne-preobrazbe.
Na 6. MSP konferenci, ki je potekala 02.04.2019 v Ljubljani, je g. Boštjan Gorjup, predsednik GZS, Slovenskemu podjetniškemu skladu, podelil priznanje Pomladni veter. V obrazložitvi Komisije za podelitev priznanja Pomladni veter je g. Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič meroslovje d.o.o. izpostavil, da je bila izbira in odločitev med štirimi prejetimi predlogi težka. Po tehtnem premisleku je komisija nagrado dodelila Slovenskemu podjetniškemu skladu, za njihov prispevek k spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji.  Nagrado je prevzela direktorica SPS, mag. Maja Tomanič Vidovič.
Podjetja bodo mikrokredite do višine 25.000 EUR lahko prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 22/2019 objavil javni razpis P7-2  2019 – Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem. Podjetja lahko preko SPSa na hiter in enostaven način dostopajo do mikrokreditov in brez stroškov odobritve.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 05.04.2019, v Ur. L. RS št. 22/2019 in na svoji spletni strani, objavil tri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACJO! Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.
Vabimo vas, da se nam pridružite na slovesnem dogodku s podelitvijo priznanja RS za poslovno odličnost (PRSPO) 2018   Čutim odličnost   v četrtek, 11. aprila 2019, ob 14:30. uri v Konferenčni dvorani, Hotel Union, Ljubljana.
Top