Novice

Na 52. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju je v sklopu samostonega dogodka PODJETNA SLOVENIJA 2019 Slovenski podjetniški sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javno agencijo SPIRIT, SID  banko in Digitalnim inovacijskim središčem več kot 150 podjetnikom predstavil ugodne možnosti financiranja, ki so na voljo podjetjem, s poudarkom možnosti finanaciranja za digitalno transformacijo podjetij in za razvojni preboj mladih podjetij. 
Vsa podjetja, ki boste oddala vlogo za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, Vavčer za certifikate kakovosti, Vavčer za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc in Vavčer za digitalni marketing obveščamo, da so od vključno 07.09. 2019 dalje upravičeni do sredstev omenjenih javnih pozivov MSPji, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Spremembe javnih pozivov je SPS izvedel pri vseh javno objavljenih 9 – ih vavčerjih, ki so dostopni na spletni strani SPSa, hkrati pa nazaj aktivira oba vavčerska javna poziva za področje digitalizacije, ki sta bila začasno zaprta, in sicer Vavčer za digitalne kompetenc in Vavčer za digitalni marketing.   Maribor [06.09.2019] Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS, 54/2019 objavil spremembe vseh javno objavljenih 9 – ih vavčerskih pozivov, ki MSPjem dostopni na spletni strani SPSa (https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi). Glavna novost, ki se nanaša na spremembe vseh javno objavljenih vavčerskih pozivov je ta, da se s 7.9.2019 uvaja elektronski portal za oddajo e-vlog za vavčerje.  
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) s 07.09.2019 uvaja elektronski portal za oddajo e-vlog za vavčerje. Vsem podjetjem, ki bodo od 7.9.2019 dalje oddali vlogo za enega izmed 11 javno objavljenih vavčerskih pozivov, ki so dostopni na spletni strani Sklada, bo tako omogočena elektronska oddaja vloge. Podjetjem ne bo potrebno več vlog pošiljati na Sklad v fizični obliki kot je bila praksa doslej. Elektronski način omogoča še bolj enostavno in hitro oddajo vloge preko spletnega elektronskega obrazca, podjetniku pa prihrani čas in prekomerno administrativno delo s pripravo in oddajo vloge. Prav tako novi elektronski portal zagotavlja, da se določeni podatki avtomatsko uvozijo iz javnih baz podatkov in bodo na ta način podjetja razbremenjena vpisovanja le-teh.
Prijaviteljem na razpis SK75 je na voljo tudi prijava v predselekcijski postopek, ki ga za SPS izvaja Start:up Slovenija in prinaša vsebinsko podporo z namenom priprave kakovostne vloge za pridobitev sredstev, dodatni razvoj poslovne ideje in poslovnega modela, pridobitev potencialnega zasebnega investitorja, in dodatno akumulacijo zasebnega kapitala, pa tudi pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije.Prijava v predselekcijski postopek je še možna. Rok za prijavo v predselekcijski postopek je 5. september 2019!
Jesen prinaša nove priložnosti za inovativna mlada podjetja, med njimi sta konvertibilno posojilo Slovenskega podjetniškega sklada SK75 in soinvestiranje z zasebnimi investitorji SI-SK. Dosedanji prejemniki sredstev SK zgolj v lanskem letu ustvarili za več kot 13 milijonov evrov prihodkov. Podjetniki lahko vse informacije o obeh razpisih dobite na predstavitvenih "roadshow" dogodkih, z udeležbo v predselekcijskem postopku SK75 pa lahko svojemu podjetju zagotovite več možnosti za pridobitev 75.000 € konvertibilnega posojila.
Slovenski podjetniški sklad mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponovno ponuja semenski kapital za hitro rast na trgu! Gre za lastniško in kvazi lastniško financiranje preko Slovenskega podjetniškega sklada iz sredstev Sklada skladov SID banke.
Spremembe javnih pozivov je SPS izvedel pri dveh vavčerjih za internacionalizacijo, in sicer pri  Vavčerju za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in Vavčerju za udeležbo v mednarodnih forumih, medtem ko začasno zapira dva vavčerska javna poziva za področje digitalizacije, in sicer Vavčer za digitalne kompetenc in Vavčer za digitalni marketing.  
SID banka, ki upravlja Sklad skladov, vzpostavljen z namenom financiranja gospodarstva, samostojnih podjetnikov in občin s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev, širi nabor instrumentov in uvaja možnost lastniškega in kvazi lastniškega financiranja, v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom (v nadaljevanju SPS).
Podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %) ter povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo tudi letos lahko prejela nepovratna sredstva za razvoj podjetja v višini od 250.000 EUR do 2.500.000 EUR/podjetje oz. sofinancirala upravičene stroške do največ 45 %. Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 45/2019 objavil razpis P4L 2019 -  Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.
Top