Novice

Pomlad se prebuja, z njo pa tudi nova sezona podpore mladim inovativnim startupom, ki jo že vrsto let zapored izvaja Slovenski podjetniški sklad. Ne glede na fazo, v kateri se pravkar nahaja vaše podjetje, ima Sklad za vas rešitev. Pred vami je 5 dogodkov, na katerih bo Sklad predstavil 3 sveže razpise, ki ne prinašajo le denarja, temveč tudi neprecenljivo mentorsko pomoč, prave povezave in zagon za nove podvige.
Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan tudi odložilni pogoj, kar pomeni, da lahko SPS kot izvajalec javnega razpisa sredstva izplačuje končnim upravičencem šele, ko  pridobi vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. Zadnji rok za nakazilo sredstev v 2021 je bil oktober 2021.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla letos ponovno ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR  ter so – investiranje z zasebnimi investirtorji, kjer SPS skupaj neodvisnim zasebnim investitorjem (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali s korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast do višine 600.000 EUR na podjetje (oz. do 1,2 mio EUR za inovativna podjetja).
Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan tudi odložilni pogoj, kar pomeni, da lahko SPS kot izvajalec javnega razpisa sredstva izplačuje končnim upravičencem šele, ko bo pridobi vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. Zadnji rok za nakazilo sredstev v 2021 je bil oktober 2021.
Vabimo vas na spletni seminar, na katerem bomo razpravljali o pomenu digitalne transformacije podjetij in novih potrebah trga pametne proizvodnje, ki so se pojavile kot posledica pandemije COVID-19. Osredotočili se bomo na možnosti povezovanja slovenskih visokotehnoloških podjetij  s srbskimi, katerih sodelovanje se lahko vzpostavi preko prenosa znanja, izkušenj in tehnologij, ter se tako okrepi mednarodno razvojno sodelovanje na področju digitalizacije in pametnega proizvodnega sektorja.
Ena izmed prednostnih nalog Republike Slovenije v času predsedovanja Svetu EU v 2021 bo »Gospodarska prenova Evropske unije, temelječa na digitalnem in zelenem prehodu«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) in BTC d.d. (BTC Innovation Center) želimo tehnologijo približati posameznikom, podjetjem, javnim institucijam in drugim organizacijam, zato bo DIGITALNO RAZSTAVIŠČE - Tehnologija za ljudi v BTC City Ljubljana med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2021  ponudilo številne priložnosti za sodelovanje.
Vavčerje bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov! Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto. 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 12.02.2021 v Uradnem listu RS št. 21/2021 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in lansirala tržne produkte na trg.
V času negotovosti je vsakršno poslovanje oteženo,še posebej nepredvidljivi pa so lahko finančni tokovi.Tako je ogrožena tudi likvidnost večine podjetij v COVID-19 krizi, ki je domala zaustavila poslovanjemnogih podjetij. Praktično vsaka panoga se je znašla pred velikim izzivom – kako poslovati v času, ko ljudje ostajajo doma, zanesti pa se ne morejo niti na svoje partnerje in dobavitelje. Sprejemati je potrebnotežke odločitve, saj je potrebno priskrbeti zadostnozalogo sredstev za plačevanje vseh obveznosti, ki nastanejo v podjetju. Kljub temu, da je poslovanje podjetij v veliki meri obstalo ali je mnogo manjše,so namreč mnogi fiksni stroški še vedno prisotni.
Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. SID banka pa bo izvedla navedeno vplačilo, ko bo Sklad skladov prejel ta EU sredstva (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«).
Top