Novice

Podjetja, ki so locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2020 – Mikrokrediti za obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji tudi v letu 2021 dostopati do zelo ugodnega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.
”Slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja se soočajo z negativnimi posledicami virusa COVID-19, saj je prizadetih večina panog in dobaviteljskih verig. Podjetja se na srečo niso ustavila in se bolj ali manj uspešno prilagajajo novim razmeram. So pa potrebna bistveno več pomoči, kar se kaže v trikrat večjem povpraševanju po sredstvih v letu 2020 v primerjavi s preteklimi leti. Število podprtih projektov je zraslo iz nekaj več kot 2.000 podprtih projektov letno na več kot 8.000 podprtih projektov v letu 2020.„
SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z nemškim proizvajalcem vozil Volkswagen vabi visoko tehnološka in inovativna slovenska podjetja k posredovanju interesa za sodelovanje s tem priznanim mednarodnim podjetjem. Volkswagen išče nove dobavitelje tudi v Sloveniji, in sicer na sledečih dveh projektih: 1. Biometrična overitev (plačilo iz avtomobila)/ (Biometric Authentication (In-Car Payment) Cilj projekta je uvesti inovacijo, ki voznika prepozna po različnih lastnostih, kot so glas, obraz, gibi ali vedenje ipd. z namenom avtorizacije plačila iz  avtomobila, brez da bi voznik vnesel PIN ali geslo. Podrobnejši opis prvega projekta se nahaja tukaj. 2. Povratne informacije v avtomobilu / „In Car Feedback”
Organizator svetovne razstave Expo 2020 Dubaj, s katerim sodeluje tudi Slovenski podjetniški sklad, je objavil javni poziv za predstavitev dobrih praks, projektov in pobud v boju s COVID-19. Iščejo rešitve, ki temeljijo na novih in inovativnih pristopih na področju zdravstvenih storitev, javnih prostorov, tehnologije, izobraževanja in razvoja veščin ter zagotavljanju preživetja, osnovnega udobja in storitev. Rok za prijavo na poziv je 31. december 2020. Zainteresirani se lahko prijavijo tukaj: expo2020-gbpp-covid-call.pdf (expo2020dubai.com)
Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka  (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«).
Na razpisu P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 je na razpolago 56,6 mio EURov, s katerimi je možno odobriti cca. 2270 mikrokreditov. Do 30.10.2020 je bilo odobrenih 507 mikrokreditov (vloge s številko 1-601). Povprečni odstotek odobritev prispelih vlog se giblje med 80 % in 85 %. Na podlagi tega odstotka se predvideva, da za odobritev celotne kvote za leto 2020 in 2021 zadostuje 2850 oddanih vlog.
SPS je do 30.10. 2020 v okviru razpisa P7-2 COVID MIKROKREDITI odobril 505 vlog v višini 12,5 mio EUR, ki bodo izplačane do sredine decembra letos. Ostale vloge so v postopku odpiranja in ocenjevanja. "S tem je porabljena celotna kvota, na razpolago za leto 2020. Ostala kvota je na razpolago šele v letu 2021 in sicer od januarja pa vse do oktobra 2021, zato bodo odobritve in nakazila novih odobrenih mikrokreditov lahko sledila pridobljenim kvotam v letu 2021. Tako bodo preostali prijavitelji v prihodnjih dneh obveščeni glede na številko prijave o odobritvi ali neodobritvi in o možnem nakazilu kredita oziroma o predvidem datumu, ko bo njihova vloga obravnavana. Prve informacije bomo lahko posredovali okoli 20.12.2020. SPS namreč v skladu z 11. točko javnega razpisa v roku 45 dni po odpiranju vlagatelje obvestil o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita. Vendar v primeru, ko na posamezni prijavni rok prispe več kot 250 vlog, se rok obravnave vlog sorazmerno podaljša. Prizadevali si bomo, da bo ta rok čimkrajši oziroma da bodo krediti iz zadnje kvote izplačani pred oktobrom 2021. Več informacij sledi! “
Slovenski podjetniški sklad je dne  04. 12. 2020 za javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. v Uradnem listu RS objavil povečanje višine razpisanih sredstev za podjetja iz programskega območja Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru dneva inovativnosti sinoči osemnajstič zapovrstjo podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Podelili so 11 zlatih, 24 srebrnih in pet bronastih priznanj, dve priznanji za mlado podjetje, eno posebno priznanje za inovacijski izziv ter eno za najboljšo inovacijo po izboru javnosti. Med vsemi podjetji, ki so prejela priznanja za inovativnost sta se znašla kar dva podjetja iz porfelja Sklada, in sicer podjetje Pharsol je prejelo zlato priznanje, medtem ko podjetje Deltahub (posebno priznanje). Izvedbo samega dogodka pa je sklad finančno podprl.
Slovenski podjetniški sklad je s strani Evropske komisije, in sicer na podlagi priporočila Microfinanza Raiting, prejel Evropski kodeks (potrdilo) dobrega ravnanja za svoj portfelj poslovnih mikrokreditov.  Dne 3. novembra 2020 je usmerjevalna skupina Evropskega kodeksa dobrega ravnanja za zagotavljanje mikrokreditov uradno priznala, da Slovenski podjetniški sklad izpolnjuje zahteve kodeksa. Certifikat velja do 2. novembra 2023.
Top