Novice

Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru dneva inovativnosti sinoči osemnajstič zapovrstjo podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Podelili so 11 zlatih, 24 srebrnih in pet bronastih priznanj, dve priznanji za mlado podjetje, eno posebno priznanje za inovacijski izziv ter eno za najboljšo inovacijo po izboru javnosti. Med vsemi podjetji, ki so prejela priznanja za inovativnost sta se znašla kar dva podjetja iz porfelja Sklada, in sicer podjetje Pharsol je prejelo zlato priznanje, medtem ko podjetje Deltahub (posebno priznanje). Izvedbo samega dogodka pa je sklad finančno podprl.
Slovenski podjetniški sklad je s strani Evropske komisije, in sicer na podlagi priporočila Microfinanza Raiting, prejel Evropski kodeks (potrdilo) dobrega ravnanja za svoj portfelj poslovnih mikrokreditov.  Dne 3. novembra 2020 je usmerjevalna skupina Evropskega kodeksa dobrega ravnanja za zagotavljanje mikrokreditov uradno priznala, da Slovenski podjetniški sklad izpolnjuje zahteve kodeksa. Certifikat velja do 2. novembra 2023.
Slovenski podjetniški sklad je skozi leta podpore inovativnih zagonskih podjetij s pomočjo nekaterih deležnikov iz podpornega okolja prišel do pomembnih spoznanj, kaj vse podjetja, predvsem pa podjetniki dejansko potrebujejo. In to ni le finančna podpora, ampak tudi vsebinska, združena pod imenom Startup Plus Program. Finančna podpora je osnova razvoja vsakega podjetniškega ekosistema in v Sloveniji so ta osnova zagonske spodbude P2, semenski kapital SK75 in tudi (so)investicije SI-SK. Več preberite tukaj.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, k prijavi za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.
Dopolnjeno: 02.11.2020Slovenski podjetniški sklad je do zaključka Javnega poziva COVID19 za nakup zaščitne opreme (do 31.10.2020) prejel več kot 5.300 prijav v skupni vrednosti več kot 15 mio EUR. Sredstva bodo prejeli le prijavitelji do izpolnjene kvote 10 mio EUR. Vloge se obravnavajo po vrstnem redu in po načelu »kdor prvi vloži popolno vlogo, prvi prejme sredstva«. V kolikor vaša vloga ni popolna ali pa je prispela prepozno, je ne bomo mogli odobriti. Glede na veliko količino prejetih vlog, se bomo potrudili za čim hitrejšo obdelavo, vsekakor pa bo to zahtevalo nekaj več časa. Navedenemu bo sledila tudi dinamika izplačil.
Letos se je na spletu srečalo 80 investitorjev iz Srednje in Vzhodne Evrope z najboljšimi startup podjetji iz Slovenije in 25 drugih držav. Next Round je del aktivnosti Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), ki je v zadnjih desetih letih podprl več kot 800 mladih podjetij in projektov z več kot 70 milijonov evrov preko različnih finančnih mehanizmov. Slovenski startup ekosistem, s kombinacijo finančnih spodbud, konvertibilnih posojilih, tveganega kapitala, sodi med ene izmed najbolj razvitih v Evropi.
V petek, 16.10.2020 je v orodjarni Imenšek, v Poslovni coni Tezno, v Mariboru, potekalo srečanje z novinarji in podjetniki na temo predstavitve finančnih in vsebinskih spodbud, ki jih je zaradi razmer, nastalih z epidemijo COVID 19, mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MMSP) omogočil Slovenski podjetniški sklad, ob podpori  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Od marca 2020 je Slovenski podjetniški sklad z različnimi ukrepi namenil MMSP skupno okoli 180 milijonov evrov, od tega 155 milijonov evrov, s poudarkom na blažitvi posledic epidemije COVID 19. Več kot 4.700 podjetij je že prejelo pomoč, čez 1.750 podjetij je v fazi ocenjevanja, določeni ukrepi pa se še izvajajo in so še vedno odprti za prijave cca. 1.000 podjetij.
Spoštovani! V zadnjih dneh opažamo večje število objav v medijih, kjer različna podjetja ponujajo brezplačno dobavo zaščitne opreme na osnovi Javnega poziva Slovenskega podjetniškega sklada. Od teh objav se ograjujemo in sporočamo vsem, da lahko podjetja oz. upravičenci, vlogo za pridobitev subvencije za zaščitno opremo pripravijo in oddajo sami.
V sklopu letošnjega spletnega sejma MOS vas vabimo dne 14.10.2020 na spletni dogodek "Skupaj premagajmo covid-19", na katerem bodo predstavljeni covid ukrepi za mikro, mala in srednje velika podjetja ter instrumenti usmerjanja razvojnih spodbud v prihodnosti.
Obvestilo! Vsa podjetja, ki imajo s Slovenskim podjetniškim skladom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju projekta za Vavčerje pozivamo, da naj, v kolikor so že izvedla aktivnosti načrtovane po pogodbi, oddajo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi dokumenti. Podjetja, ki bodo najkasneje do 30.10.2020 oddala popolne zahtevke, imajo možnost, da dobijo povrnjene pogodbeno dogovorjene stroške še letos.
Top