Novice

Jesen prinaša nove priložnosti za inovativna mlada podjetja, med njimi sta konvertibilno posojilo Slovenskega podjetniškega sklada SK75 in soinvestiranje z zasebnimi investitorji SI-SK. Dosedanji prejemniki sredstev SK zgolj v lanskem letu ustvarili za več kot 13 milijonov evrov prihodkov. Podjetniki lahko vse informacije o obeh razpisih dobite na predstavitvenih "roadshow" dogodkih, z udeležbo v predselekcijskem postopku SK75 pa lahko svojemu podjetju zagotovite več možnosti za pridobitev 75.000 € konvertibilnega posojila.
Slovenski podjetniški sklad mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponovno ponuja semenski kapital za hitro rast na trgu! Gre za lastniško in kvazi lastniško financiranje preko Slovenskega podjetniškega sklada iz sredstev Sklada skladov SID banke.
Spremembe javnih pozivov je SPS izvedel pri dveh vavčerjih za internacionalizacijo, in sicer pri  Vavčerju za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in Vavčerju za udeležbo v mednarodnih forumih, medtem ko začasno zapira dva vavčerska javna poziva za področje digitalizacije, in sicer Vavčer za digitalne kompetenc in Vavčer za digitalni marketing.  
SID banka, ki upravlja Sklad skladov, vzpostavljen z namenom financiranja gospodarstva, samostojnih podjetnikov in občin s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev, širi nabor instrumentov in uvaja možnost lastniškega in kvazi lastniškega financiranja, v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom (v nadaljevanju SPS).
Podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %) ter povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo tudi letos lahko prejela nepovratna sredstva za razvoj podjetja v višini od 250.000 EUR do 2.500.000 EUR/podjetje oz. sofinancirala upravičene stroške do največ 45 %. Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 45/2019 objavil razpis P4L 2019 -  Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.
Slovenski podjetniški sklad je danes v Uradnem listu RS, 38/2019 objavil dve spremembi, ki se nanašata na spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 11/2019 z dne 22.02.2019 in spremembe v Ur.l. št. 26/2019 z dne 26.04.2019 in spremembe vsebine Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019 in spremembe v Ur.l. št. 16/2019 z dne 15.03.2019  in spremembe v Ur.l. št. 25/2019 z dne 19.04.2019.
Podjetja, ki so locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega, v okviru razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Dodatno razpisanih 5,1 mio EUR v okviru razpisa P7R 2018 omogoča podporo za okoli 200 podjetij lociranih na obmejnih problemskih območjih.
Poslovno srečanje z državami LAK, ki je potekalo dne 23. maja 2019 v okviru Dni Latinske Amerike in Karibov, je nadgradnja predhodnih odnosov z državami, ki so izkazale interes za sodelovanje. Na dogodku so poleg direktrice Slovenskega podjetniškega sklada mag. Maje Tomanič Vidiovoč sodelovali še Aleš Cantarutti DS MGRT, Dejan Vladić vodja ZG2, Blaž Medvedšek ČK Urugvaja, Kristina Fortuna in Leon Lebar oba iz SID banke, prof. Borut Uršič iz ARS Longa in Marko Jare GZS.
Dvanajsta nagrada Slovenski start-up leta, tokrat z letnico 2019, gre v roke ekipe podjetja Hurra Studios, ki ustvarja Male junake, personalizirane otroške knjige, v katerih lahko naročnik določi ime, spol in izgled glavnega junaka.Zaključna prireditev izbora Slovenski start-up leta 2019 v okviru tri dni trajajoče PODIM konference, ki od ponedeljka do srede poteka v Mariboru, je prinesla novega prejemnika  prehodnega kristalnega kipca – to je ekipa podjetja Hurra Studios, Slovenskega start-upa leta 2019!
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 17.05.2019, v Ur. L. RS št. 32/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčer s področja STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA DRUŽB. Kaj podjetjem omogoča vavčer za statusno preoblikovanje družb? Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju:  samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.
Top