Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) z letošnjim letom prehaja na celovit digitaliziran sistem javnih razpisov in pozivov. Navedeno je povezano tudi z digitalnim podpisom pogodb, kjer trenutno prihaja do krajših zamud pri informiranju podjetij o rezultatih njihovih vlog. Podjetja bomo glede odločitve o dodelitvi sredstev, obvestili v najkrajšem možnem času, vendar se bo običajen rok za obveščanje  (praviloma 15 delovnih dni od oddaje vloge) lahko podaljšal za predvidoma do 14 dni. Zahvaljujemo se za razumevanje!
Podjetja, ki sodelujejo na skupinskih sejemskih nastopih v tujini pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija, obveščamo, da Slovenski podjetniški sklad zaradi širjenja covid-19 in s tem povezanega velikega tveganja odpovedi sejmov v tujini, v letošnjem letu ni razpisal Vavčerja za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Zanj predvidena sredstva so se razdelila med preostalih 13 odprtih vavčerskih pozivov.
Slovenski podjetniški sklad je v 12.02.2021 v Ur.l.RS št. 21/2021 in na svoji spletni strani ponovno aktiviral 13 vavčerskih pozivov, preko katerih lahko podjetja pridobijo nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR in jih koristijo za različne namene.  
Slovenski podjetniški sklad stremi k smernicam digitalne transoformacije, zato v svoje poslovanje uvaja digitalne poslovne modele ter na ta način optimizira delovne procese in uvaja učinkovite metode dela za še večjo produktivnost. Z uvedbo elektronske oddaje vloge preko ePortala podjetjem omogoča hitro, varno in enostavno oddajo celotne vloge na javni razpis ali poziv Slovenskega podjetniškega sklada. Oglejte si na kakšen način oddate hitro in enostavno vlogo: ePortal je nova oblika elektronskega prijavnega obrazca in je nadgradnja pretekega elektronskega obrazca eVloge. V ePortalu je izpolnjevanje prijavnih obrazcev enostavno in omogoča hitro oddajo vloge preko spleta.Povezava na ePortal >>
Pomlad se prebuja, z njo pa tudi nova sezona podpore mladim inovativnim startupom, ki jo že vrsto let zapored izvaja Slovenski podjetniški sklad. Ne glede na fazo, v kateri se pravkar nahaja vaše podjetje, ima Sklad za vas rešitev. Pred vami je 5 dogodkov, na katerih bo Sklad predstavil 3 sveže razpise, ki ne prinašajo le denarja, temveč tudi neprecenljivo mentorsko pomoč, prave povezave in zagon za nove podvige.
Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan tudi odložilni pogoj, kar pomeni, da lahko SPS kot izvajalec javnega razpisa sredstva izplačuje končnim upravičencem šele, ko  pridobi vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. Zadnji rok za nakazilo sredstev v 2021 je bil oktober 2021.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla letos ponovno ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR  ter so – investiranje z zasebnimi investirtorji, kjer SPS skupaj neodvisnim zasebnim investitorjem (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali s korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast do višine 600.000 EUR na podjetje (oz. do 1,2 mio EUR za inovativna podjetja).
Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan tudi odložilni pogoj, kar pomeni, da lahko SPS kot izvajalec javnega razpisa sredstva izplačuje končnim upravičencem šele, ko bo pridobi vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. Zadnji rok za nakazilo sredstev v 2021 je bil oktober 2021.
Vabimo vas na spletni seminar, na katerem bomo razpravljali o pomenu digitalne transformacije podjetij in novih potrebah trga pametne proizvodnje, ki so se pojavile kot posledica pandemije COVID-19. Osredotočili se bomo na možnosti povezovanja slovenskih visokotehnoloških podjetij  s srbskimi, katerih sodelovanje se lahko vzpostavi preko prenosa znanja, izkušenj in tehnologij, ter se tako okrepi mednarodno razvojno sodelovanje na področju digitalizacije in pametnega proizvodnega sektorja.
Ena izmed prednostnih nalog Republike Slovenije v času predsedovanja Svetu EU v 2021 bo »Gospodarska prenova Evropske unije, temelječa na digitalnem in zelenem prehodu«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) in BTC d.d. (BTC Innovation Center) želimo tehnologijo približati posameznikom, podjetjem, javnim institucijam in drugim organizacijam, zato bo DIGITALNO RAZSTAVIŠČE - Tehnologija za ljudi v BTC City Ljubljana med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2021  ponudilo številne priložnosti za sodelovanje.
Top