Novice

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in Slovenski podjetniški sklad (SPS) marca 2020 organiziramo poslovni obisk mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Kanadi. Pri pripravi sodelujeta tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Javna agencija SPIRIT Slovenija (SPIRIT). 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) skupaj z AmCham Slovenija organizira MENTORSKI DOGODEK za start-up mentorje in investitorje. Dogodek bo potekal danes, 14.01.2020, v IBM Innovation centru v Kristalni palači, v BTC, v Ljubljani. SPS z izvajanjem finančnih in vsebinskih programov združuje več kot 150 start-up mentorjev, investitorjev ter izvajalcev vsebinskih programov, kateri se bodo v okviru dogodka imeli možnost mrežiti, izmenjati bogate izkušnje ter prisluhnili novostim, ki se obetajo v okviru podpore za mlada inovativna podjetja (start-upe in scale-upe) v letu 2020!
Podjetja, ki so locirana na enem izmed PROBLEMSKIH območjih z visoko brezposelnostjo ali OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2019 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do zelo ugodnega mikrokredita   v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je danes v Uradnem listu RS, št. 76/2019 objavil spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2019 z dne 18.10.2019. Sprememba se nanaša na 11. točko javnega razpisa (Roki in način prijave na javni razpis), kjer se črta rok za predložitev vlog 20.12.2019 za pridobitev sredstev v letu 2020.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 22.11.2019, v Ur. L. RS št. 69/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv, in sicer Vavčer za PRENOS LASTNIŠTVA.
    Spoštovani, čas je, da stopimo skupaj, začnemo spreminjati negativno družbeno klimo in podpremo več podjetnosti za boljše življenje. Za več podjetnosti med mladimi, študenti, brezposelnimi, šolniki in drugimi javnimi uslužbenci, kmeti, kulturniki, upokojenci, gospodarstveniki. Ste iznajdljivi, energični, zanesenjaški, pogumni, odločni pri tem kar radi počnete? Potem ste tudi vi podjetni. Ste ambasador podjetnosti.  Naj podjetnost v Sloveniji končno postane priznana vrednota. Spremljajte akcijo ZA podjetno Slovenijo na spletni strani ZA podjetno SlovenijoPODPRITE IN DELITE - FB SLOVENIAN BUSINESS CLUB PODPRITE IN DELITE - FB ZA PODJETNO SLOVENIJO PODPRITE IN DELITE - LINKEDIN SLOVENIAN BUSINESS CLUB         ZA podjetno Slovenijo, za boljše življenje. Stopimo skupaj.    
Na investicijski konferenci Next Round v Ljubljani so danes 12. novembra ugledni tuji in domači investitorji spoznavali najboljše slovenske start-upe, ki potrebujejo za svojo rast in razvoj novo rundo kapitala.  Na konferenci Next Round je bilo med 250 in 300 udeleženci. Med njimi večina predstavnikov domačih in tujih zasebnih investitorjev ter skladov tveganega kapitala kot tudi slovenskih start-upov ter ostalih predstavnikov start-up ekosistema.
Da bomo vedeli, kdo je kdo, koliko je podjetij in kako dobra so, smo z idejo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo vzpostavili Register podjetij z visoko dodano vrednostjo, ki ga vodi Slovenski podjetniški sklad in vabi k vpisu. Številke namreč niso le statistika …
Da bomo vedeli, kdo je kdo, koliko nas je in kako dobri smo, smo podprli idejo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za vzpostavitev Registra inovativnih zagonskih podjetij, ki ga vodi Slovenski podjetniški sklad, Start:up Slovenija pa ga aktivno promovira in vabi k vpisu.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) v okviru bogate palete finančnih in vsebinskih produktov, ki jih ponuja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) aktivno deluje tudi v mednarodnem okolju in uspešno črpa sredstva iz programov EU.  SPS je v finančne produkte, ki jih ponuja MSPjem, uspešno implementiral Evropske programe in na ta način uspešno kombinira vire, ki jih potrebuje za vsakoletno ponudbo finančnih spodbud. Med drugim je SPS julija 2017 po obsežni evalvaciji s strani zunanjega ocenjevalca (Microfinanza Raitig) pridobil tudi certifikat Evropski kodeks dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision), v nadaljevanju Kodeks, ki ga je prevzel na uradni slovesnosti na Evropski komisiji v sredo, 16.10.2019. 
Top