Novice

Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami sproti pripravlja ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bodo uvedeni potencialno tudi novi produkti. Sklad bo informacije v zvezi z ukrepi  objavljal na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obveščal z neposredno elektronsko pošto. 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 21.02.2020 v Uradnem listu RS št. 10/2020 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.
V Primorskem tehnološkem parku, Tehnološkem parku Ljubljana, Saša inkubatorju in Podjetniškem inkubatorju Podbreznik so od 11. do 13.2.2020 potekali predizbori tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI. Devetdeset ekip se je potegovalo za 36 mest v finalu, ki bo 7.4.2020 v Novi Gorici. Več o izboru najdete v sporočilu za javnost.
Obveščamo vas, da z današnjim dnem Slovenski podjetniški sklad, zaradi porabe kvote sredstev, zapira razpis P7 2020 - Mikrokrediti.
Podjetja, ki so locirana na enem izmed problemskih območjih Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO ali OBMEJNEM problemskem območju imajo možnost, preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P2R – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 - 2021, prejeti nepovratna sredstva v višini do 40.000 EUR za zagon podjetja. 
Mikro in mala podjetja bodo lahko mikrokredite do višine max. 25.000 EUR tudi letos prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev podprl okoli 400 projektov, ki potrebujejo finančne vire za manjšo investicijo in/ali obratna sredstva.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla tudi letos ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR za hitro rast na trgu! Gre za lastniško in kvazi lastniško financiranje preko SPSa iz sredstev Sklada skladov SID banke. SPS je v sodelovanju s SID banko v preteklem letu osvežil razpise semenskega kapitala, poleg finančne podpore podjetij, pa je namen financiranja v obliki semenskega kapitala tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 31.01.2020, v Ur. L. RS št. 7/2020 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv, ki zagotavlja možnost izdelave prototipa, in sicer Vavčer za prototipiranje! Kaj podjetjem omogoča Vavčer za prototipiranje? Namen in cilj javnega poziva je mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI, ki ga bo Primorski tehnološki park v 2020 organiziral že šestnajsto leto zapored, bo letos doživelo kar nekaj novosti. Z letom 2015 je prej lokalno tekmovanje postalo vseslovensko, letos pa je dobilo tudi nacionalno potrditev, saj so kot soorganizatorji pristopili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad, ki bo mlade talente v okviru regijskih in nacionalnega tekmovanja nagradil s finančnimi spodbudami za razvoj ideje. 
Postati najboljši mentor svojemu startupu je bila misija prvega dogodka za mentorje Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), ki ga je ta v okviru bogate vsebinske podpore Startup Plus Programa pripravil skupaj z Ameriško gospodarsko zbornico AmCham Slovenija. Natanko 111 potrjenih mentorjev je zdaj na seznamu SPS, njihova dragocena mentorska podpora pa je brezplačno na voljo prejemnikom finančnih spodbud P2, konvertibilnega posojila SK75 in koinvesticij SI-SK.
Top