Novice

Organizator svetovne razstave Expo 2020 Dubaj, s katerim sodeluje tudi Slovenski podjetniški sklad, je objavil javni poziv za predstavitev dobrih praks, projektov in pobud v boju s COVID-19. Iščejo rešitve, ki temeljijo na novih in inovativnih pristopih na področju zdravstvenih storitev, javnih prostorov, tehnologije, izobraževanja in razvoja veščin ter zagotavljanju preživetja, osnovnega udobja in storitev. Rok za prijavo na poziv je 31. december 2020. Zainteresirani se lahko prijavijo tukaj: expo2020-gbpp-covid-call.pdf (expo2020dubai.com)
Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka  (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«).
Na razpisu P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 je na razpolago 56,6 mio EURov, s katerimi je možno odobriti cca. 2270 mikrokreditov. Do 30.10.2020 je bilo odobrenih 507 mikrokreditov (vloge s številko 1-601). Povprečni odstotek odobritev prispelih vlog se giblje med 80 % in 85 %. Na podlagi tega odstotka se predvideva, da za odobritev celotne kvote za leto 2020 in 2021 zadostuje 2850 oddanih vlog.
SPS je do 30.10. 2020 v okviru razpisa P7-2 COVID MIKROKREDITI odobril 505 vlog v višini 12,5 mio EUR, ki bodo izplačane do sredine decembra letos. Ostale vloge so v postopku odpiranja in ocenjevanja. "S tem je porabljena celotna kvota, na razpolago za leto 2020. Ostala kvota je na razpolago šele v letu 2021 in sicer od januarja pa vse do oktobra 2021, zato bodo odobritve in nakazila novih odobrenih mikrokreditov lahko sledila pridobljenim kvotam v letu 2021. Tako bodo preostali prijavitelji v prihodnjih dneh obveščeni glede na številko prijave o odobritvi ali neodobritvi in o možnem nakazilu kredita oziroma o predvidem datumu, ko bo njihova vloga obravnavana. Prve informacije bomo lahko posredovali okoli 20.12.2020. SPS namreč v skladu z 11. točko javnega razpisa v roku 45 dni po odpiranju vlagatelje obvestil o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita. Vendar v primeru, ko na posamezni prijavni rok prispe več kot 250 vlog, se rok obravnave vlog sorazmerno podaljša. Prizadevali si bomo, da bo ta rok čimkrajši oziroma da bodo krediti iz zadnje kvote izplačani pred oktobrom 2021. Več informacij sledi! “
Slovenski podjetniški sklad je dne  04. 12. 2020 za javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. v Uradnem listu RS objavil povečanje višine razpisanih sredstev za podjetja iz programskega območja Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru dneva inovativnosti sinoči osemnajstič zapovrstjo podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Podelili so 11 zlatih, 24 srebrnih in pet bronastih priznanj, dve priznanji za mlado podjetje, eno posebno priznanje za inovacijski izziv ter eno za najboljšo inovacijo po izboru javnosti. Med vsemi podjetji, ki so prejela priznanja za inovativnost sta se znašla kar dva podjetja iz porfelja Sklada, in sicer podjetje Pharsol je prejelo zlato priznanje, medtem ko podjetje Deltahub (posebno priznanje). Izvedbo samega dogodka pa je sklad finančno podprl.
Slovenski podjetniški sklad je s strani Evropske komisije, in sicer na podlagi priporočila Microfinanza Raiting, prejel Evropski kodeks (potrdilo) dobrega ravnanja za svoj portfelj poslovnih mikrokreditov.  Dne 3. novembra 2020 je usmerjevalna skupina Evropskega kodeksa dobrega ravnanja za zagotavljanje mikrokreditov uradno priznala, da Slovenski podjetniški sklad izpolnjuje zahteve kodeksa. Certifikat velja do 2. novembra 2023.
Slovenski podjetniški sklad je skozi leta podpore inovativnih zagonskih podjetij s pomočjo nekaterih deležnikov iz podpornega okolja prišel do pomembnih spoznanj, kaj vse podjetja, predvsem pa podjetniki dejansko potrebujejo. In to ni le finančna podpora, ampak tudi vsebinska, združena pod imenom Startup Plus Program. Finančna podpora je osnova razvoja vsakega podjetniškega ekosistema in v Sloveniji so ta osnova zagonske spodbude P2, semenski kapital SK75 in tudi (so)investicije SI-SK. Več preberite tukaj.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, k prijavi za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.
Dopolnjeno: 02.11.2020Slovenski podjetniški sklad je do zaključka Javnega poziva COVID19 za nakup zaščitne opreme (do 31.10.2020) prejel več kot 5.300 prijav v skupni vrednosti več kot 15 mio EUR. Sredstva bodo prejeli le prijavitelji do izpolnjene kvote 10 mio EUR. Vloge se obravnavajo po vrstnem redu in po načelu »kdor prvi vloži popolno vlogo, prvi prejme sredstva«. V kolikor vaša vloga ni popolna ali pa je prispela prepozno, je ne bomo mogli odobriti. Glede na veliko količino prejetih vlog, se bomo potrudili za čim hitrejšo obdelavo, vsekakor pa bo to zahtevalo nekaj več časa. Navedenemu bo sledila tudi dinamika izplačil.
Top