Novice

Na Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) smo prejeli nekaj vprašanj, povezanih z Javnim pozivom za vavčerje, preko katerih lahko podjetja pridobijo nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR in jih koristijo za različne namene. V zvezi z rokom v katerem bo Sklad obravnaval in obdelal prispele vloge, vam v nadaljevanju podajamo dodatna pojasnila.
Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi. Za neposredne kredite bo na voljo 77,03 mio EUR . Razpis je na voljo tukaj.
Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost. Skupno razpisanih 103,07 mio EUR garancij, s subvencijo obrestne mere, bo okrepilo okoli 650 projektov. Gre za, med podjetji, dobro uveljavljen produkt P1 plus, s katerim lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, s pomočjo garancije SPSa,  lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit, pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero.
Slovenski podjetniški sklad je zaradi velikega števila vlog, ki jih je prejel že v prvem roku za oddajo vlog, moral izravnalni razpis za zahodno kohezijsko regijo P7-3 2021 COVID Mikrokrediti zapreti. Na preostala dva prijavna roka prijava ne bo mogoča. Zaprtje razpisa bo objavljeno v Uradnem listu RS v petek, dne 2.4.2021.
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je namenjen javni razpis P1 plus 2021, ki ga bo SPS objavil 2. aprila 2021. Razpis za zagotavljanje likvidnosti in financiranje investcij, bo omenjenim podjetjem zagotavljal garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo brestne mere.
Dobrodošla informacija za vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, locirana v ZAHODNI kohezijski regiji. Slovenski podjetniški sklad bo, za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 2 mio EUR mikrokreditov. Podjetja bodo lahko, za omilitev posledic epidemije COVID – 19, najela mikrokredite do višine maksimalno 25.000 EUR. Kredite bo možno najeti hitro, enostavno in pod zelo ugodnimi pogoji, brez stroškov odobritve. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev, skupno podprl okoli 85 projektov. Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), načrtuje objavo novega razpisa v Uradnem listu RS št. 42/2021. Razpis z oznako P7-3 2021 COVID Mikrokrediti, bo razpisan iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.
Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) v lesnopredelovalni panogi še vedno lahko prejmejo preko Slovenskega podjetniškega sklada nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 269.000 EUR. 269.000 je skupna še razpoložljiva kvota za podjetja, ki so locirana na Zahodni kohezijski regiji, kvota razpoložljivih sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo pa je že porabljena. 
Tudi letos je s strani podjetij izkazan velik interes po koriščenju vavčerjev. Slovenski podjetniški sklad je moral v petek,19.03.2021, v Uradnem listu RS dodatno začasno zapreti še dva vavčerska poziva, in sicer Vavčer za dvig digitalnih kompetenc in Vavčer za pripravo digitalne strategije. Povpraševanje po teh dveh vavčerjih je  preseglo razpoložljiva sredstva.  Zaenkrat tako ostaja odprtih 9 vavčerskih pozivov, ki so dostopni na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije - S4 za programsko obdobje 2021-2027 in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja v prihodnjih tednih organiziramo spletne delavnice po področjih uporabe S4. V obdobju od 26. marca do 19. aprila 2021 se bo zvrstilo uvodna in devet področnih spletnih delavnic.
Kljub pandemiji se je kar 344 mladih prijavilo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI. Osnovnošolci,  dijaki in študenti so poleg napora, ki ga predstavlja šolanje na daljavo, zmogli izdelati tudi kompleksne poslovne modele za tekmovanje. 134 ekip se je najprej potegovalo za uvrstitev na regijski nivo, 3. in 4. marca pa so se mladi pomerili še za mesta v finalu,  ki bo 7.4.2021.
Top